HALAMAN 2

Selasa, 2 Jun 2020

HEBAT RUMUSAN 2020 SET 9SET RUMUSAN 9 - CARA-CARA MENJAGA KEBERSIHAN DIRI


Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannyaPanjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kesihatan amat penting bagi menjamin keceriaan hidup seseorang individu. Kesihatan merujuk keadaan tubuh yang tidak mengalami sebarang masalah. Terdapat pelbagai  langkah yang boleh diamalkan untuk memiliki tahap kesihatan yang baik. Langkah pertama ialah adanya kesedaran bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan. Perkara yang kedua dengan mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan.

Sukar untuk kita menjaga tubuh jika tidak tahu apa-apa mengenainya. Ibaratnya, kita hendak melawan musuh tetapi tidak memahami sebab dan cara untuk bertindak. Antara kaedah yang dapat diambil termasuklah melakukan pemeriksaan kesihatan berkala sekurang-kurangnya tiga kali setahun. Pemeriksaan begini mampu mengesan penyakit ketika masih pada peringkat  awal seperti cogan kata ‘mencegah lebih baik daripada merawat’. Oleh itu, sebelum apa-apa yang tidak diingini berlaku, lebih baik jika kita melakukan tindakan awal pencegahan. Selain itu, aspek pemakanan juga amat penting bagi menjamin kesihatan yang baik. Kita haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat dalam kehidupan. Pengambilan makanan mengikut piramid makanan sangat disarankan oleh pakar kesihatan bagi menjamin tahap kesihatan yang baik berterusan. Diet yang seimbang dapat memastikan tubuh seseorang memiliki zat yang diperlukan.

Di samping itu, kita perlu melakukan senaman dua atau tiga kali seminggu agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Amalan minum air kosong juga perlu dititikberatkan bagi menggantikan cecair yang telah hilang di dalam badan. Tekanan juga dapat dihilangkan menerusi senaman.  Oleh itu, untuk memperoleh kesihatan yang baik, rakyat Malaysia hendaklah mengamalkan senaman yang konsisten. Rehat dan tidur secukupnya juga merupakan ubat yang mujarab untuk mengekalkan kesihatan. Kita digalakkan tidur tidak kurang dari lapan jam sehari. Individu yang tidak mempunyai rehat yang cukup berasa letih dan mudah jatuh sakit, malah tidak dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti yang dilakukan.

Sebagai kesimpulannya, kesihatan amat penting dalam kehidupan. Oleh itu, sudah sampai masanya untuk kita mengambil berat tentang kesihatan diri. Tiada cara lain untuk kekal sihat selain mengubah gaya hidup harian agar tahap kesihatan semakin meningkat dari sehari ke sehari.

(Dipetik dan diubah suai daripada ‘Nilai Kesihatan’ oleh Nur Amira Talib, Dewan Siswa, November 2016)


     Soalan 2 (a) - Petikan Umum
    Berdasarkan petikan soalan 1jawab soalan-soalan yang berikut dengan  
    menggunakan ayat anda sendiri.

(i)                  Berikan maksud rangkai kata tindakan awal.
[2 markah]

(ii)                 Pengarang ada menyatakan beberapa kepentingan menjaga
 kesihatan diri. Apakah kepentingan-kepentingan tersebut?     
[3 markah]

     (iii) Pelbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kesedaran
tentang kepentingan menjaga kesihatan diri. Pada pendapat anda, apakah peranan pihak sekolah untuk menimbulkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan dalam kalangan murid.
[4 markah]
SEKMA RUMUSAN DAN PEMAHAMAN SET 9 - Cara-cara menjaga kesihatan diri
   SKEMA RUMUSAN
    PENDAHULUAN
PEND
JAWAPAN
MARKAH
P1
Petikan membincangkan usaha-usaha / langkah-langkah / kaedah- kaedah / pendekatan menjaga kesihatan diri di Malaysia / di negara kita.
2
P2
Rumusan   ini   membincangkan  usaha-usaha  / langkah-langkah /kaedah-kaedah / pendekatan menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya.
2

ISI TERSURAT (Cara-cara menjaga kesihatan diri)
ISI
JAWAPAN
MARKAH
S1
adanya kesedaran bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan.
2
S2
dengan mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan.
2
S3
melakukan pemeriksaan   kesihatan  berjadual   sekurang-kurangnya      tiga   kali setahun.
2
S4
perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat.
2
S5
melakukan senaman dua atau tiga kali seminggu.
2
S6
amalan meminum air kosong.
2
S7
mengamalkan senaman yang konsisten.
2
S8
rehat dan tidur yang secukupnya.
2

ISI TERSIRAT (Cabaran untuk melaksanakannya)
ISI
JAWAPAN
MARKAH
T1
banyak makanan tidak berkhasiat di pasaran.
2
T2
sibuk dengan tugas harian.
2
T3
kurang pengetahuan tentang cara penjagaan kesihatan diri.
2
T4
nafsu makan yang tidak terkawal.
2
T5
kurang prasarana / kemudahan melakukan aktiviti senaman / riadah.
2
T6
kurang     mendapat   galakan    daripada                 keluarga /pihak bertanggungjawab.
2
T7
iklan / promosi / jualan murah.
2

KESIMPULAN
ISI
JAWAPAN
MARKAH
K1
Kesimpulannya, setiap individu perlu menjaga kesihatan diri agar dapat melahirkan masyarakat yang sihat.
2
K2
Kesimpulannya,   semua  pihak haruslah  menyedari kepentingan menjaga kesihatan diri agar terhindar daripada penyakit.
2


Contoh Rumusan lengkap:

    Rumusan ini membincangkan langkah-langkah  menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya. (P)

                 Antara langkah menjaga kesihatan ialah adanya kesedaran bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan. (S1)Selain itu ialah dengan mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan. (S2)  Melakukan pemeriksaan kesihatan berjadual sekurang-kurangnya tiga kali setahun juga perlu.(S3) Seterusnya, kita haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat dalam kehidupan (S4)  di samping melakukan senaman dua atau tiga kali seminggu.(S5) Rehat dan tidur secukupnya juga dapat mengekalkan kesihatan. (S6)

                 Antara cabaran untuk melaksanakannya ialah kurangnya pengetahuan tentang penjagaan kesihatan diri. (T1)Individu yang sibuk dengan tugas harian juga tidak mempunyai masa untuk bersenam.(T2)

                 Kesimpulannya, setiap individu perlu menjaga kesihatan diri agar dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan dapat menyumbang pada kemajuan negara.

                                                                           (112 patah perkataan)SKEMA RUMUSAN PEMAHAMAN

SOALAN (i) Maksud rangkai kata tindakan awal  :
ISI
JAWAPAN
MARKAH
(i)
langkah / terlebih dahulu / mula-mula sekali / permulaan
2
(ii)
tindakan / terlebih dahulu / mula-mula sekali / permulaan
1
(iii)
Langkah / awal
1

SOALAN (ii) Kepentingan-kepentingan :

ISI
JAWAPAN
MARKAH
1
menjamin keceriaan hidup individu.
1
2
menjamin tahap kesihatan yang baik berterusan.
1
3
tahap kesihatan semakin meningkat dari sehari ke sehari.
1

SOALAN (iii) Peranan pihak sekolah untuk menimbulkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan dalam kalangan murid :
ISI
JAWAPAN
MARKAH
1
kempen / ceramah / pameran kesedaran menjaga kesihatan.
1
2
mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan / Sains.
1
3
aktiviti unit beruniform.
1
4
Program 1Murid 1Sukan.
1
5
pemeriksaan kesihatan di sekolah secara percuma.
1
6
jadual aktiviti riadah dan sukan
1
7
lawatan ke hospital.
1