HALAMAN 2

Rabu, 29 September 2021

LATIHAN SINTAKSIS - SUBJEK PREDIKAT, POLA AYAT & AYAT SONGSANG

PENGUKUHAN TATABAHASA - SINTAKSIS
TINGKATAN 5 ST. 28/9/2021

SINTAKSIS

 

Taman Negara Kuala Tahan, Pahang antara hutan simpan yang paling tua di dunia.  Usianya lebih tua daripada hutan hujan tropika Amazon di Brazil.  Selain pengunjung tempatan, taman negara ini sering menjadi pilihan pelancong asing seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Itali sebagai sebagai destinasi percutian mereka.  Mereka ke sini sekitar Julai hingga Ogos, iaitu ketika musim panas di Eropah.  Aktiviti yang menanti pengunjung ialah aktiviti merentas hutan, menelurusi sungai dan berkelah di Lata Berkoh.  Dalam perjalanan ke Lata Berkoh, penulis singgah sebentar di tebing Sungai Tahan untuk melihat pokok tualang bersaiz gergasi yang dipercayai berusia 700 tahun.

(Dipetik dan diubah suai daripada “Destinasi Ekopelancongan Terbaik” olah Zubir Mohd Yunus, Berita Hatian Online, 12 Januari 2019)

 

Berdasarkan petikan di atas , terdapat 6 ayat yang perlu dianalsis.

    a)  Kenal pasti subjek dan predikat  (12 markah)

    b)  Nyatakan pola ayat-ayat   (6 markah)

Frasa Nama + Frasa Nama (FN+FN)

Frasa Nama + Frasa Kerja (FN+FK)

Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN+FSN)

Frasa Nama + Frasa Adjektif  (FN+FA)

c)  Songsangkan ayat-ayat tersebut dengan betul. (6 markah)


      a)    Kenal pasti subjek dan predikat  (12 markah)

i.                    Taman Negara Kuala Tahan, Pahang antara hutan simpan yang paling tua di dunia.

Subjek:Taman Negara Kuala Tahan, Pahang

Predikat:antara hutan simpan yang paling tua di dunia.

ii.                  Usianya lebih tua daripada hutan hujan tropika Amazon di Brazil.

Subjek:Usianya

Predikat:lebih tua daripada hutan hujan tropika Amazon di Brazil.

iii.               Selain pengunjung tempatan, taman negara ini sering menjadi pilihan pelancong asing seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Itali sebagai sebagai destinasi percutian mereka.

Predikat:taman negara ini

Subjek:sering menjadi pilihan pelancong asing seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Itali sebagai sebagai destinasi percutian mereka selain pengunjung tempatan.

iv.                Mereka ke sini sekitar Julai hingga Ogos, iaitu ketika musim panas di Eropah.

Subjek:Mereka

Predikat:ke sini sekitar Julai hingga Ogos, iaitu ketika musim panas di Eropah.

v.                  Aktiviti yang menanti pengunjung ialah aktiviti merentas hutan, menelurusi sungai dan berkelah di Lata Berkoh.

Subjek:Aktiviti yang menanti pengunjung

Predikat: ialah aktiviti merentas hutan, menelurusi sungai dan berkelah di Lata Berkoh.

vi.                Dalam perjalanan ke Lata Berkoh, penulis singgah sebentar di tebing Sungai Tahan untuk melihat pokok tualang bersaiz gergasi yang dipercayai berusia 700 tahun.

Subjek:penulis√1m

Predikat:singgah sebentar di tebing Sungai Tahan untuk melihat pokok tualang bersaiz gergasi yang dipercayai berusia 700 tahun dalam perjalanan ke Lata Berkoh. √   12 markah – tahniah


    b)     Nyatakan pola ayat-ayat   (6 markah)

Frasa Nama + Frasa Nama (FN+FN)

Frasa Nama + Frasa Kerja (FN+FK)

Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN+FSN)

Frasa Nama + Frasa Adjektif  (FN+FA)

i.                    Taman Negara Kuala Tahan, Pahang  antara hutan simpan yang paling tua di dunia.

FN+FSN 

ii.                  Usianya lebih tua daripada hutan hujan tropika Amazon di Brazil.

FN+FA

iii.               Selain pengunjung tempatan, taman negara ini sering menjadi pilihan pelancong asing seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Itali sebagai sebagai destinasi percutian mereka.

FN+FK

iv.                Mereka ke sini sekitar Julai hingga Ogos, iaitu ketika musim panas di Eropah.

FN+FSN

v.                  Aktiviti yang menanti pengunjung ialah aktiviti merentas hutan, menelurusi sungai dan berkelah di Lata Berkoh.

FN+FN

vi.                Dalam perjalanan ke Lata Berkoh, penulis singgah sebentar di tebing Sungai Tahan untuk melihat pokok tualang bersaiz gergasi yang dipercayai berusia 700 tahun.

FN+FK


       c)     Songsangkan ayat-ayat tersebut dengan betul. (6 markah)

i.    Taman Negara Kuala Tahan, Pahang antara hutan simpan yang paling tua di dunia.

Antara hutan simpan yang paling tua di dunia Taman Negara Kuala Tahan, Pahang.

ii.   Usianya lebih tua daripada hutan hujan tropika Amazon di Brazil.

Lebih tua daripada hutan hujan tropika Amazon di Brazil usianya.

iii.  Selain pengunjung tempatan, taman negara ini sering menjadi pilihan pelancong asing seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Itali sebagai sebagai destinasi percutian mereka.

Sering menjadi pilihan pelancong asing seperti Belanda, Jerman, Perancis dan Itali sebagai sebagai destinasi percutian mereka selain pengunjung tempatan taman negara ini.

iv.  Mereka ke sini sekitar Julai hingga Ogos, iaitu ketika musim panas di Eropah.

Ke sini sekitar Julai hingga Ogos, iaitu ketika musim panas di Eropah mereka.

v.   Aktiviti yang menanti pengunjung ialah aktiviti merentas hutan, menelurusi sungai dan berkelah di Lata Berkoh.

Ialah aktiviti merentas hutan, menelurusi sungai dan berkelah di Lata Berkoh aktiviti yang menanti pengunjung.

vi.  Dalam perjalanan ke Lata Berkoh, penulis singgah sebentar di tebing Sungai Tahan untuk melihat pokok tualang bersaiz gergasi yang dipercayai berusia 700 tahun.

Singgah sebentar di tebing Sungai Tahan untuk melihat pokok tualang bersaiz gergasi yang dipercayai berusia 700 tahun dalam perjalanan ke Lata Berkoh penulis. √   tahniah su chen

                                                             6 markah