HALAMAN 2

Selasa, 16 Ogos 2022

JAWPAN ESEI PERBANDINGAN 2 NOVEL - SILIR DAKSINA DAN DI SEBALIK DINARA


CONTOH JAWAPAN ESEI

SOALAN PERBANDINGAN DUA BUAH NOVEL

DI SEBALIK DINARA DAN NOVEL SILIR DAKSINA

 

LATIHAN 1

Berdasarkan dua buah novel yang  telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa menarik daripada setiap novel tersebut.   (6 markah)

Kehendak soalan.

Menghuraikan satu  peristiwa dari novel Silir Daksina dan satu peristiwa daripada novel Di Sebalik Dinara dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa setiap peristiwa itu anda anggap menarik perhatian.

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya pelajari  dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman dan novel dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara.   Dalam kedua-dua novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

            Antara peristiwa yang menarik dalam novel Silir Daksina ialah ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya.  Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah kayan.

            Manakala peristiwa yang menarik dalam novel Di Sebalik Dinara pula ialah ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang yang besar seorang abang terhadap adiknya dengan sentiasa menjaga keselamatan adiknya itu.

            Demikianlah peristiwa menarik dalam novel Silir Daksina dan Di Sebalik Dinara yang telah saya pelajari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 2

Berdasarkan dua buah novel yang  telah anda pelajari, huraikan SATU peristiwa yang boleh dijadikan teladan daripada setiap novel tersebut.   (6 markah)

Kehendak soalan.

Menghuraikan satu  peristiwa dari novel Silir Daksina dan satu peristiwa daripada novel Di Sebalik Dinara dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa setiap peristiwa boleh dijadikan teladan dalam kehidupan – gunakan frasa :  Kita hendaklah….

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya pelajari dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman dan Di Sebalik Dinaran dalam tingkatan 4.  Dalam novel-novel  ini terdapat beberapa peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan.

            Antara peristiwa dalam novel Silir Daksina   ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya. Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah Kayan.

             Manakala dalam novel Di Sebalik Dinara pula, peristiwa yang boleh dijadikan teladan  ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah mengamalkan sikap pemaaf terhadap orang lain terutama keluarga dan bapa dan ibu agar kehidupan menjadi lebih tenang.

Demikianlah peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 3

Berdasarkan dua buah novel yang  telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa dibahagian peleraian cerita menggembirakan daripada setiap novel tersebut.   (6 markah)

Kehendak soalan.

Menghuraikan satu  peristiwa di bahagian peleraian cerita dari novel Silir Daksina dan satu peristiwa di bahagian peleraian cerita daripada novel Di Sebalik Dinara dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa setiap peristiwa itu anda anggap menggembirakan

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya pelajari  dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman dan novel dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara.   Dalam kedua-dua novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

             Antara peristiwa di bahagian peleraian yang menggembirakan dalam novel Silir Daksina ialah ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya.  Peristiwa ini menggembirakan saya  kerana jelas menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah kayan.

            Manakala peristiwa yang menggembirakan di bahagian peleraian cerita  dalam novel Di Sebalik Dinara pula ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini menggembirakan saya memaparkan sikap pemaaf terutama kepada ahli keluarga dan bapa dan ibu agar kehidupan menjadi lebih tenang.

            Demikianlah peristiwa menggembirakan dalam novel Silir Daksina dan Di Sebalik Dinara yang telah saya pelajari.


JAWAPAN ESEI NOVEL SILIR DAKSINA TINGKATAN 5


CONTOH JAWAPAN KBAT ESEI NOVEL – SILIR DAKSINA  KARYA NIZAR PARMAN

SOALAN  8(II)

LATIHAN 1.

(ii)  Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji , jelaskan tiga peristiwa yang menarik perhatian anda.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa itu anda anggap menarik perhatian.

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

            Antara peristiwa yang menarik dalam novel ini   ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya.  Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah kayan.

            Selain itu, peristiwa yang menarik seterusnya ialah Peristiwa ketabahan watak utama  Haiqal   menghadapi cabaran untuk menjejaki warisan arwah ayahnya Abdullah bin Kayan . Haikal menaiki bas sendirian ke Johor kerana Uminya  tidak menyokong tindakan   tidak akan memberikan wang belanja kepada Haiqal jika Haiqal ke Johor. Peristiwa ini menarik kerana memaparkan ketabahan dam kasih sayang seorang remaja untuk mengetahui kisah hidup arwah ayah kandungnya

            Peristiwa menarik yang terakhir ialah   peristiwa Ong See Hwa dan Lazim membantu Haiqal Haqimi untuk menjejak warisan ayahnya Abdullah Kayan Ketika Haiqal di Kampung Sri Purnama.  Ong See Hwa dan Lazim telah membawa Haiqal ke balai raya lama. Di balai raya tersebut Haiqal dapat melihat hasil karya ayahnya yang tersimpan di bilik bacaan di balai raya itu. Haiqal juga dapat melihat sijil-sijil penghargaan ayahnya yang dipamerkan di balai raya itu.. Dengan bantuan Ong See Hwa dan Lazim,   ayahnya seorang yang hebat. ..  Peristiwa ini menarik kerana memaparkan semangat bantu-membantu tanpa mengira kaum yang mewujudkan keharmonian dalam kehidupan

            Demikianlah peristiwa menarik dalam novel Silir Daksina yang telah saya kaji dalam tingkatan 5

 

LATIHAN 2:

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaska tiga peristiwa yang wajar dijadikan teladan dalam kehidupan.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa boleh dijadikan teladan dalam kehidupan..

Gunakan frasa ..kita hendaklah

Contoh jawapan Esei:         

(ii)  Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji , jelaskan tiga peristiwa yang menarik perhatian anda.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa itu anda anggap menarik perhatian.

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan.

            Antara peristiwanya   ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya. Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah Kayan.

            Selain itu, peristiwa yang boleh dijadikan teladan  seterusnya ialah  peristiwa  Haiqal  tabah menghadapi cabaran untuk menjejaki warisan arwah ayahnya Abdullah bin Kayan . Haikal menaiki bas sendirian ke Johor kerana Uminya  tidak menyokong tindakan   tidak akan memberikan wang belanja kepada Haiqal jika Haiqal ke Johor. Peristiwa ini boleh dijadikan teladan  kerana kita hendaklah tabah menempuh cabaran dan rintngan untuk mencapai yang diingini.  Kita juga haruslah mempunyai perasaan  kasih sayang kepada keluarga terutama ayah dan ibu,

            Peristiwa  yang terakhir ialah   peristiwa Ong See Hwa dan Lazim membantu Haiqal Haqimi untuk menjejak warisan ayahnya Abdullah Kayan Ketika Haiqal di Kampung Sri Purnama.  Ong See Hwa dan Lazim telah membawa Haiqal ke balai raya lama. Di balai raya tersebut Haiqal dapat melihat hasil karya ayahnya yang tersimpan di bilik bacaan di balai raya itu. Haiqal juga dapat melihat sijil-sijil penghargaan ayahnya yang dipamerkan di balai raya itu.. Dengan bantuan Ong See Hwa dan Lazim,   ayahnya seorang yang hebat. ..  Peristiwa ini boleh dijadikan teladan  kerana dalam  kehidupan bermasyarakat kita hendaklah mengamalkan  semangat bantu-membantu tanpa mengira kaum yang mewujudkan keharmonian dalam kehidupan

            Demikianlah peristiwa yang boleh menjadi teladan dalam novel Silir Daksina yang telah saya kaji dalam tingkatan 5

 

  

 

Ahad, 14 Ogos 2022

JAWAPAN ESEI NOVEL DI SEBALIK DINARA KSSMCONTOH JAWAPAN KBAT ESEI NOVEL – DI SEBALIK DINARA KARYA DAYANG NOOR

SOALAN  8(II)

LATIHAN 1.

(ii)  Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji , jelaskan tiga peristiwa yang menarik perhaian anda.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa itu anda anggap menarik perhatian.

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

            Antara peristiwa yang menarik dalam novel ini ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang yang besar seorang abang terhadap adiknya dengan sentiasa menjaga keselamatan adiknya itu.

            Selain itu, peristiwa yang menarik seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini menarik kerana memaparkan keberanian dan kebijaksanaan seorang Wanita dalam menghadapi sesuatu tugas yang sangat mencabar dan berisiko.  Farisha yang genius berasa mampu meggodam Sistem Dinara dan mendapatkan bayaran yang lumayan tersebut.

            Peristiwa menarik yang terakhir ialah Peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini menarik kerana memaparkan sikap pemaaf Farisah terhadap bapa dan ibu kandungnya walaupun mereka telah melakukan perkara yang buruk kepadanya,

            Demikianlah peristiwa menarik dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4.


LATIHAN 2:

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaska tiga peristiwa yang wajar dijadikan teladan dalam kehidupan.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa boleh dijadikan teladani dalam kehidupan..

Gunakan frasa ..kita hendaklah

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang bolej dijadikan teladan dalam kehidupan.

            Antaranya  ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini wajar boleh dijadikan teladan kerana sebagai seorang abang kita hendaklah bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan ahli keluarga terutama adik beradik. kerana jelas menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang yang besar seorang abang terhadap adiknya dengan sentiasa menjaga keselamatan adiknya itu.

            Selain itu, peristiwa yang boleh dijadikan teladan seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah berani menghadapi cabaran dalam kehidupan sekiranya hendak berjaya.

            Peristiwa yang terakhir ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini boleh dijadikan kerana kita hendaklah mengamalkan sikap pemaaf terhadap orang lain terutama keluarga dan bapa dan ibu agar kehidupan menjadi lebih tenang.

Demikianlah peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4.

 

 

LATIHAN 3

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan tiga peristiwa yang menyentuh perasaan anda.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan perasaan anda (terharu/kagum/bangga/gembira/dsb dan alasan  mengapa anda berperasaan sedemikian.

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menyentuh perasaan.  

            Antaranya  ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menyentuh perasaan  kerana saya berasa kagum dengan tanggungjawab dan kasih sayang seorang abang yang menyayangi adiknya dan setiasa menjaga keselamatan adiknuya.

            Selain itu, peristiwa yang menyentuh perasaan seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini menyentuh perasaan kerana saya berasa kagum dengan keberanian menghadapi risiko dengan menerima tawaran lumayan daripada Soft Lab.

            Peristiwa yang menyentuh perasaan terakhir ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini  menyentuh perasaan saya terharu dengan sikap pemaaf Farisha yang sanggup memaafkan bapa dan ibu kandungnya  orang telah menanam pelbagai implant di kepala Farsha semata2 memenuhi hasrat mereka untuk menjadikan Farisha anak yang bijak

Demikianlah peristiwa yang meyentuh perasaan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 

 


LATIHAN 4

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan tiga peristiwa yang menggembirakan .

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan peristiwa tersebut menggembirakan anda/pembaca

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menggembirakan. 

            Antaranya  ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menggembirakan kerana saya berasa kagum dengan tanggungjawab dan kasih sayang seorang abang yang menyayangi adiknya dan setiasa menjaga keselamatan adiknuya.

            Selain itu, peristiwa yang menggembirkan yang seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini menggembirakan kerana keberanian Farisha menghadapi risiko dengan menerima tawaran lumayan daripada Soft Lab.

            Peristiwa yang   terakhir ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini  menggembirakan kerana  sikap pemaaf Farisha yang sanggup memaafkan bapa dan ibu  kandungnya  orang telah menanam pelbagai implant di kepala Farsha semata2 memenuhi hasrat mereka untuk menjadikan Farisha anak yang bijak

Demikianlah peristiwa yang menggembirakan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4.

 


Khamis, 11 Ogos 2022

LATIHAN MENUKAR BAHASA MELAYU KLASIK KEPADA BAHASA MELAYU STANDARD


LATIH TUBI BAHASA MELAYU STANDARD
SET 2 (SPM 2021)


BAHASA MELAYU KLASIK

BAHASA MELAYU STANDARD 

 

Setelah datang kepada Patih Gajah Mada, Kertala Sari pun duduk menyembah.

Setelah bertemu dengan Patih Gajah Mada, Kertala Sari duduk menyembah

 

Maka kata Patih Gajah Mada, "Hai anakku Kertala Sari, sebab aku menyuruh memanggil anakku ini, kerana pesan bapamu kepada aku,

Jangan tiada dikasihi anakku ini,' kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan Seri Betara.

 

lalu Patih Gajah Mada berkata, "Wahai, anakku Kertala Sari, tujuan aku memanggil kamu adalah untuk menyampaikan pesanan bapamu kepada aku supaya mengasihimu kerana bapamu telah dibunuh ketika melaksanakan arahan Seri Betara."

Akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung."

 

Sekarang aku hendak melantik kamu sebagai penggawa agung,”

 

Dipetik daripada 'Kepimpinan Melalui Teladan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul,

Kementerian Pendidikan Malaysi 

[6 markah]