HALAMAN 2

Rabu, 16 Julai 2014

NOTA SAJAK PASAR PERASAAN - ANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKUSAJAK PASAR PERASAAN
(T.ALIAS TAIB)
Maksud
Rangkap 1
Penulis mendapati warung atau kedai kopi menjadi gelanggang untuk pengunjung melontarkan pendapat dan berdebat. Perdebatan yang berlaku pula dikuasai oleh emosi.

Rangkap 2
Semasa berdebat, kata-kata yang dilontarkan lebih luahan perasaan dan bukannya hasil daripada pertimbangan akal fikiran.

Rangkap 3
Mereka juga melontarkan pelbagai hujah sesuka hati tanpa sebarang makna dan fakta kukuh. Hujah-hujah yang sebegitu rapuh dan mudah disangkal.

Rangkap 4
Di warung jugalah para pengunjung silih berganti dan kerap menjadi tumpuan. Di sinilah mereka kerap berbual-bual dan berdebat kosong tanpa kesudahan.

Rangkap 5
Di warung jugalah, para pengunjungnya memperlihatkan kelemahan mereka yang kurang ilmu pengetahuan. Perdebatan kosong terus menjadi agenda walaupun tidak membawa kebaikan.

Rangkap 6
Penyajak cuba terlibat dan menyelami intipati perdebatan tersebut. Beliau mendapati pendebat-pendebat itu lebih dikuasai emosi ketika berbicara berbanding fakta dan ilmu.

Rangkap 7
Bagi penyajak perdebatan di warung atau kedai kopi hanya sesuai untuk mereka bercakap tanpa berfikir dahulu. Perdebatan nampak menarik tetapi tidak membawa makna.

Tema
Perbincangan kosong di kedai kopi. Seringkali dikatakan kedai kopi sebagai tempat perdebatan pengunjungnya. Hujah mereka kosong tanpa fakta dan ilmu. Hanya sekadar meluahkan perasaan. Seringkali juga berlaku perdebatan yang sia-sia kerana dikuasai emosi.

Persoalan
1. Persoalan perbincangan kosong dan tidak ilmiah hanya sekadar menghamburkan kata-kata dan meluahkan perasaan.

2. Persoalan luahan pendapat akan menjadi sia-sia kerana kurangnya kebijaksanaan.

3. Persoalan pendapat tanpa ilmu dan fakta mudah dipatahkan dan ditepis.

4. Persoalan kepentingan ilmu pengetahuan dalam menyampaikan hujahan.

Bentuk
1. Bebas

2. Terdapat 7 rangkap

3. Rima akhir baris-baris ayat
• Rangkap 1 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abb
• Rangkap 2 terdapat 4 baris ayat. Rimanya abcd
• Rangkap 3 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya abbcd
• Rangkap 4 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abc
• Rangkap 5 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abc
• Rangkap 6 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya aaabb
• Rangkap 7 terdapat 2 baris ayat. Rima akhirnya ab

Nada
Sinis

Gaya bahasa
1. Ayatnya pendek-pendek
Contohnya ; ini pasar perasaan

2. Diksi – mudah difahami dan puitis.
Contohnya :bagai ranting kering

3. Aliterasi – perulangan konsonan’n’
Contohnya :: di tengah-tengah penjual dan pembeli


4. Asonansi – perulangan vokal ’i’
Contohnya : kususuri sungai sibuk ini

5. Personifikasi
Contohnya : ini pasar tidak berakal

6. Metafora
Contohnya : pasar perasaan , sungai manusia

7. Simile
Contohnya : bagai kayu buruk.

8. Epifora
Contohnya ; kumasuki pasar ini
kususuri sungai sibuk ini

Nilai
1. Nilai rasional . Kerasionalan diperlukan dalam menyampaikan maklumat.

2. Nilai kerajinan. Kerajinan diperlukan untuk mencari ilmu untuk menguasai kemahiran

3. Nilai kebijaksanaan. Nilai ini diperlukan untuk mengemukakan maklumat

4. Nilai kesabaran . Kesabaran diperlukan dalam menghadapi cabaran hidup..

5. Nilai keprihatinan . Keperihatinan terhadap persekitaran amat diperlukan..

Pengajaran
1. Kita hendaklah mendengar dengan teliti sebelum memberi pendapat.

2. Kita mestilah mengemukakan pendapat yang bernas dan berfakta

3. Kita janganlah beremosi ketika berdebat kerana ini akan mendedahkan kelemahan diri sendiri.

Tiada ulasan: