HALAMAN 2

Ahad, 2 November 2014

PERWATAKAN WATAK SAMPINGAN NOVEL


Berdasarkan novel yang telah anda kaji, bincangkan perwatakan dua watak sampingan dalam novel tersebut.  [7 markah]

NOVEL MELUNAS RINDU


        Novel yang telah saya kaji ialah novel Melunas Rindu.  Salah seorang watak sampingan dalam novel ini ialah watak Farhana.  Farhana  merupakan seorang yang penyayang.  Contohnya, Farhana sangat menyayangi Fuad, emak dan adik-adiknya.

        Watak sampingan seterusnya ialah watak Pak Ismail.  Pak Ismail digambarkan sebagai seorang yang taat kepada perintah agama.  Contohnya, Pak Ismail tidak pernah meninggalkan solat dan sering melakukan solat berjemaah di surau.


NOVEL KABUS DI PERBUKITAN
        
        Novel yang telah saya kaji ialah novel Kabus Di Perbukitan.  Salah seorang watak sampingan dalam novel ini ialah  Rahayu.  Rahayu merupakan seorang yang penyayang.  Contohnya, Rahayu sangat menyayangi ibunya Salmah dan ingin bertemu dengan ibu kandungnya itu.

       Watak sampingan yang seterusnya ialah watak Azrul.  Dalam novel ini, Azrul digambarkan sebagai seorang yang  gigih berusaha. Contohnya, Dia berjaya menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang penternakan hasil usaha gigihnya itu.SOALAN PERBANDINGAN DUA NOVEL

Berdasarkan dua novel yang telah anda kaji, jelaskan perwatakan satu watak utama dalam setiap novel tersebut.   [8 markah]


      Dua novel yang telah saya pelajari ialan novel Kabus Di Perbukitan dan Melunas Rindu.  Watak sampingan dalam novel Kabus Di Perbukitan ialah watak Rahayu.  Rahayu digambarkan sebagai seorang yang penyayang.  Contohnya, Rahayu sangat menyayangi ibunya Salmah dan sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya itu.

      Manakala dalam novel Melunas Rindu, watak sampingannya ialah Farhana.  Farhana juga digambarkan sebagai seorang yang penyayang.  Contohnya , Farhana sangat menyayangi Fuad, emak dan adik-adiknya.
Tiada ulasan: