HALAMAN 2

Khamis, 7 Ogos 2014

Skema jawapan Rumusan 6 - Isu Pembalakan Haram

Pendahuluan [2 markah]
                                                                                                                                                     
Petikan membincangkan usaha-usaha/ cara-cara/ pendekatan/ kaedah yang
diambil untuk mencegah pembalakan haram di Malaysia.                                
Petikan membincangkan usaha-usaha/ cara-cara/ pendekatan/ kaedah yang
diambil untuk mencegah pembalakan haram.    (1markah)                                            

Isi Tersurat
[4 hingga 12 markah]
Langkah-langkah ;
1.  Menjalankan risikan bersepadu antara pegawai Jabatan Perhutanan dan SPRM              
2.  Mengenakan hukuman penjara bagi mereka yang bersalah                                              
3.  Menjalankan Projek Pembalakan Haram Sifar                                                                
4.Pemantauan melalui udara                                                                                                 
5.Mengamalkan pengurusan hutan secara Sistem Pengurusan Memilih                                   
6.Jabatan Perhutanan menentukan had tebangan                                                                   
7.Melakukan bancian anak pokok yang tinggal selepas tebangan                                           
8.Menjalankan proses rawatan terhadap anak-anak pokok                                                   

Isi Tersirat
[4 hingga 12 markah]
Kepentingan :
1.  Mengekalkan habitat kehidupan / flora dan fauna                                                              
2.  Mengekalkan ekosistem semula jadi                                                                                 
3.  Punca pencarian kehidupan orang asli                                                                               
4.  Punca ekonomi negara                                                                                                     
5.  Menarik kedatangan pelancong                                                                              
6.  Meningkatkan imej negara                                                                            
(Isi-isi tersirat yang lain boleh diterima sekiranya sesuai)

Kesimpulan
(2 markah)
1. Semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah pembalakan
haram agar/supaya khazanah hutan untuk generasi akan datang terpelihara.        
2.Semua anggota masyarakat perlu bertanggungjawab dalam membanteras
kegiatan pembalakan haram.

Soalan 2(a)
–  Petikan Umum
(i)Maksud
menjadi identiti
-Merupakan lambang / mercu tanda / penanda                                          
-Menjadi lambang / marcu tanda / penanda                                              
[Maksimum : 2 markah]

(ii)Sistem Pengurusan Memilih ialah :
-satu sistem pengurusan hutan                                                                    
-dijalankan / diamalkan di kawasan hutan asli                                          
-untuk menjamin pengeluaran hasil hutan / kayu balak                            
-menentukan had tebangan mengikut had keluasan                                  
[Maksimum : 3 markah]

(iii)  Kesan-kesannya :
-akan memusnahkan ekosistem alam                                                          
-mengancam habitat flora dan fauna                                                            
-menyebabkan suhu bumi / alam sekitar meningkat / kesan rumah hijau    
-berlakunya pencemaran alam / banjir / tanah runtuh                                
-kawasan tadahan hujan musnah                  
[Maksimum : 4 markah]Tiada ulasan: