HALAMAN 2

Khamis, 4 April 2019

PEMBETULAN UJIAN FORMATIF 1

PEMBETULAN UJIAN FORMATIF 1


Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian buat ulasan tentan langkah-langkah mengelakkan keracunan makanan.  Panjang ulasan anda hendaklah antara 80 - 100 patah perkataan.


            Keracunan makanan merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh makanan atau persekitaran yang tidak bersih.
            Terdapat banyak langkah untuk mengelakkan  berlakunya keracunan makanan terutama di kantin sekolah.  Antaranya ialah pihak pengusaha kantin mestilah memastikan makanan bersih dan berkualiti .  Hal ini dapat mengelakkan penyakit dan pembiakan bakteria dalam makanan yang menyebabkan keracunan.  Seterusnya, pihak berkuasa hendaklah melaksanakan pemantauan yang berterusan untuk memastikan pengusaha kantin sentiasa mematuhi peraturan dan memastikan penyediaan makanan dalam keadaan sentiasa bersih.  Selain itu, pihak berkuasa juga perlu mengenakan tindakan undang-undang terhadap pengusaha kantin yang tidak bertanggungjawab agar mereka menyedari kesilapan dan menjaga kebersihan kantin dan makanan yang dijual kepada murid-murid. 

Kesimpulannya, semua pihak haruslah menitikberatkan kebersihan makanan yang jual demi menjamin kesihatan murid-murid dan mengelakkan berlakunya keracunan makanan.

Tiada ulasan: