HALAMAN 2

Selasa, 8 November 2022

LATIHAN MENUKAR BAHASA MELAYU STANDARD
Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tapa mengubah struktur dan maksud asalnya.

 

               Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja.  Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah.  Maka titah Sultan Muzaffar Syah, “ Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?” 

                Maka sembahnya, “Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku.”

                Maka titah baginda, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Bulan, anak orang Kaya Hitam?”


   Dipetik daripada ' Burung Terbang dipipis lada' Antologi Sejadah Rindu, Tingkatan 5.                                                                             

                                                                                                    (6 markah)

JAWAPAN:

            Baginda telah berfikir tentang cara bagaimana hendak mendamaikan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja.

            Lalu baginda telah mengarahkan Seri Nara Diraja untuk datang menghadap baginda.  Seri Nara Diraja telah datang menghadap baginda.

                 Kemudian, titah Sultan Muzaffar Syah, " Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?"

                  lalu sembah Seri Nara Diraja, " Jika ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah patik bersetuju, tuanku."

                    Titah baginda, " Mahukah Seri Nara Diraja berkahwin dengan Tun Bulan anak orang Kaya Hitam?"
Tiada ulasan: