HALAMAN 2

Selasa, 8 November 2022

BAHASA MELAYU STADARD - SOALAN SPM 2021

 

Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula   petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tapa mengubah struktur dan maksud asalnya.

 
      Setelah datang kepada Patih Gajah Mada, Kertala Sari pun duduk menyembah.

 

Maka kata Patih Gajah Mada, "Hai anakku Kertala Sari, sebab aku menyuruh memanggil anakku ini, kerana pesan bapamu kepada aku, 'Jangan tiada dikasihi anakku ini,' kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan Seri Betara.

 

 


Akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung."

 

 

Dipetik daripada 'Kepimpinan Melalui Teladan'

dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul,

Kementerian Pendidikan Malaysia

 

[6 markah]

 

 

    JAWAPAN:


 Setelah berjumpa dengan Patih Gajah Mada, Kertala Sari duduk menyembah.

 

Lalu kata Patih Gajah Mada, “Wahai anakku Kertala Sari, tujuan aku memanggil kamu  ialah   bapamu telah berpesan kepada aku supaya mengasihi kamu kerana bapamu sudah mati semasa melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Seri Betara.. 

 


Mulai sekarang, anakku Kertala Sari akan dilantik sebagai penggawa agung.

 Tiada ulasan: