HALAMAN 2

Sabtu, 15 Mac 2014

LATIH TUBI HIKAYAT INDERA NATA - SET 1 (SPM NOV 2013)


Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.          Syahadan maka baginda pun bertanya,  "Hai Indera Jenaka, manatah Si Piatu itu sekarang ini?"

          Maka sembah Indera Jenaka itu,  "Ya tuanku, adapun Si Piatu itu bukankah akan namanya benar dan namanya yang benar Indera Nata kerana sekalian mergastua yang di dalam hutan menyebut namanya Indera Nata. Arakian maka adalah Indera Nata itu sudahlah ia menyeberang lautan dibawa oleh lembur kehendaknya ke negeri Pattani, ya Tuanku Syah Alam.  Adapun Indera Nata itu terlalu sekali beraninya dan beberapa ia bertemu dengan mergastua yang buas-buas itu pun tiada memberi bahaya akan dia dan jika tiada dengan Indera Nata itu nescaya matilah hamba dimakan oleh segala binatang.  Maka hamba pun terlalu sekali hairan melihat kelakuannya itu kerana sangat ia berani dengan segala binatang itu adalah ia berkata-kata seperti ia berkata dengan manusia juga.  Maka hambapun terlalu takut melihat kelakuannya itu.

           Hatta maka raja pun hairan mendengar ceteranya Indera Nata itu,  "Wah, anak siapakah gerangan itu maka terlalu ia sangat beraninya dan bijaksana itu!"


(i)     Berikan maksud mergastua yang buas-buas.             [2 markah]

(ii)    Apakah keistimewaan-keistimewaan Indera Nata?      [3 markah ]

(iii)   Sekiranya anda raja, apakah yang akan anda lakukan untuk memastikan Indera Nata berkhidmat dengan kerajaan anda?                 [3 markah ]

Jawapan:

(i)      Maksud mergastua yang buas-buas ialah binatang yang ganas-ganas

(ii)     Keistimewaan-keistimewaan Indera Nata ialah, baginda boleh menyeberang lautan dibawa oleh lembur kehendaknya.  Selain itu, Indera Nata juga berani berhadapan dengan binatang yang buas serta dapat bercakap dengan binatang.

jawapan lain - Indera Nata mampu melindungi Indera Jenaka daripada dimakan oleh binatang buas.

(ii)     Sekiranya saya raja, saya akan memberikan hadiah-hadiah yang lumayan kepada Indera Nata supaya dia mahu berkhidmat dengan kerajaan saya.  Selain itu saya juga akan menawarkan jawatan yang tinggi iaitu melantiknya sebagai pembesar negeri.  Seterusnya, saya akan menyediakan kemudahan tempat tinggal yang lengkap dan mewah untuk Indera Nata.  Akhir sekali saya juga akan memperiterikan Indera Nata dengan puteri saya. 

(** dua tindakan mencukupi)

1 ulasan:

Unknown berkata...

Maaf ganggu cikgu😄saya nak tanya apakah ciri-ciri mergastua?