HALAMAN 2

Sabtu, 22 Mac 2014

TATABAHASA -SISTEM EJAAN YANG BETUL


SALAH

BETUL
SET 1
kadhi
kakilima
kampong
kapitalisma
kaptain
karenah (ragam)
kawalselia
ke 5 / ke V


kelendar / kelender
kemaskini
keredhaan
keretapi
kerinting
kerja sama
kerjatanah
kertaskerja
keunikkan
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
Kota Bharu
kadi
kaki lima 
kampung
kapitalisme
kapten
kerenah
kawal selia
ke-5 / V (awalan ke tidak
diperlukan untuk angka roman)
kalendar
kemas kini
keredaan
kereta api
keriting
kerjasama
kerja tanah
kertas kerja
keunikan
khianat
kokurikulum
kolesterol
 komersial kompleks kontinjen
Kota BaharuSET 2
catit
cendiawan
cap (tera/cetak)
dailog
definasi
deligasi
deraf
efisyen 
ehsan
ekslusif
 ekspot
emel
empatbelas
engkar
fax
Febuari
forklift
gambarajah
gantirugi
garispanduan
gelakketawa
gembeleng / gembeling
geraf
gulong
gunatanah
hajjah

catat
cendekiawan
cap
dialog
definisi
delegasi
draf
efisien 
ihsan
eksklusif
eksport
e-mel
empat belas
ingkar
faks
Februari
forklif
gambar rajah
ganti rugi
garis panduan
gelak ketawa
gembleng
graf
gulung
guna tanah
hajahSALAH

BETUL
SET 3

kuatkuasa
lagenda
lakun
lalulintas 
lanskap
lapuran
                 latarbelakang
lebel
lebuhraya
 lencungan
leukimia
liberalisma
lojik
losyen
maksima
 manafaat
masaalah
mee
mekanisma
 membasoh
mempamirkan
memperolehi
menaik-tarafkan
menakibatkan
mencatit
                 mengambilkira


kuat kuasa
legenda
lakon
lalu lintas
landskap
laporan
latar belakang
label
lebuh raya lencongan
leukemia
liberalisme
logik
losen
maksimum
manfaat masalah
mi
mekanisme membasuh
mempamerkan
memperoleh
menaiktarafkan mengakibatkan
mencatat
mengambil kira


SET 4

mengenengahkan
mengenepikan
mengswastakan
mengujudkan (mengadakan)
mengwujudkan
mentera
menukarguna
merbahaya
minima
munshi
nasionalisma
oditorium
 olah raga
olih
optima
organisme
otomatik otomobil
pamir
papantanda
paspot
patriotisma
pehak
pelancung (pelawat)
pemerosesan
pemilekan


mengetengahkan
mengetepikan menswastakan
mewujudkan mewujudkan
mantera
menukar guna
berbahaya
minimum
munsyi
nasionalisme
auditorium
olahraga
oleh
optimum
organisma automatik automobil
pamer
papan tanda
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan

   


SUMBER :  LEMBAR BAHASA DBP

Tiada ulasan: