HALAMAN 2

Sabtu, 29 Mac 2014

LATIHAN PETIKAN PELAYARAN YANG PENUH PERISTIWA SET 1

Soalan 2(c)- Petikan Prosa Klasik


Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Mendengar suara itu lanun-lanun itu mulai gementar.Mereka kenal itulah suara Awang Sulung.  “Hai, baru ini kita kiamat,  kita sudah derhaka kepada penghulu kita sendiri dan kepada diri kita sendiri!”  bisik mereka sesama sendiri.

“Ampun Tuanku, patik tidak tahu bahwa Tuanku rupanya di dalam geliung panjang ini,” sembah mereka beramai-ramai dengan tubuh yang gementar.
“Beta tidak beritahukan pelayaran beta pada kalian kerana beta menemani Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kembali ke negerinya.  Lagipun beta telah berhutang kepadanya sebanyak dua puluh lapan  rial batu dan emas sejangka tiga untuk melangsaikan hutang beta kepada Datuk Batin Alam.”
“Ampun Tuanku, janganlah Tuanku dukacita dengan hutang itu.  Sekiranya Tuanku hendak kembali ke Bandar Mengkalih, biarlah  patik isikan geliung ini penuh sarat dengan rial batu dan emas.”
Mendengar percakapan itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak bersabar lalgi lalu menyampuk, “Wahai tuan-tuan sekalian, adakah patut orang yang serupa ini berhutang rial
kepada patik?  Sebenarnya dagang yang hina inilah menjadi tawanannya.Dia seorang pahlawan yang handal.”
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Antologi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka 2009

             i.            Berikan maksud berhutang rial.
        berhutang rial bermaksud
-          meminjam wang/duit
[ 2 markah ]

       ii.            Mengapakah Awang Sulung tidak memberitahu lanun-lanun itu tentang perlayarannya?
P1 Awang Sulung sedang menemani Tuan Puteri Dayang Seri Jawa untuk balik
ke negerinya.
P2 Awang Sulung ada berhutang sebanyak dua puluh lapan rial batu dan emas
sejangka tiga dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa
P3 Awang Sulung berhutang untuk melangsaikan hutangnya dengan Datuk
Batin Alam


[ 3 markah ]

        iii.            Sekiranya anda Tuan Puteri Dayang Seri Jawa, apakah yang akan anda lakukan setelah mengetahui Awang Sulung ialah penghulu kepada lanun-lanun yang menyerang geliung panjangnya?

P1 Meminta Awang Sulung terus mengemudi/menemami saya hingga sampai ke
negeri saya
P2 Meminta Awang Sulung mengarahkan lanun-lanun tersebut tidak
mengganggu perjalanan saya pada bila-bila masa
P3 Melantik Awang Sulung sebagai ketua kemudi kapal saya
P4Meminta Awang Sulung mengarahkan lanun-lanun mengiringi/melindungi 
perlayaran saya hingga sampai ke negeri saya.
P5Mengadakan perjajian kerjasama  dengan lanun-lanun untuk menjaga
perairan  negeri saya.
P6 Mengadakan perjanjian kerjasama dengan  lanun-lanun untuk melindungi
semuakapal-kapal   yang berurusan dengan negeri saya.


[ 3 markah ]

Tiada ulasan: