HALAMAN 2

Isnin, 13 Julai 2015

LATIHAN MEMBINA AYAT SPM


 PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASALatihan 3(a) : SPM NOV 2014
KATA MAJMUK

Tuliskan satu ayat bagi setiap rangkai kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan, menukarkan atau menggugurkan imbuhan atau menggunakan rangkai kata itu sebagai peribahasa atau kata nama khas.

(i)    putih bersih
(ii)   bersatu hati
(iii)  titik permulaan
(iv)  kenangan manis
(v)   berpandangan jauh
(vi)  menenangkan fikiran                                          [6 markah]

CONTOH JAWAPAN

Jawapan :

(i)   putih bersih   : putih lagi bersih, putih sekali
       Contoh : Baju yang dicuci oleh ibu putih bersih.

(ii)  bersatu hati  : bermuafakat benar, seia sekata
       Contoh : Adik-beradik itu bersatu hati untuk menjaga ibu mereka yang sudah tua itu.

(iii) titik permulaan : sesuatu(hal, keadaan, kejadian, kejayaan, pengemukaan, dll) yang menjadi
       punca atau asas untuk mencapai sesuatu yang lebih besar(yang selanjutnya)

       Contoh :  Kejayaan Ali dalam pertandingan Usahawan Muda  itu merupakan titik permulaan
       untuknya  menceburkan diri dalam perniagaan.

(iv) kenangan manis : peristiwa menggembirakan yang menjadi ingatan
      Contoh : Kenangan manis saya tahun ini ialah kejayaan mendaki puncak Gunung Kinabalu.

(v)  berpandangan jauh : menmpunyai hematan dan kebolehan menjangka yang akan datang atau
       timbul
       Contoh : Untuk memajukan negara, kita memerlukan seorang pemimpin yang berpandangan
       jauh.

(vi) menenangkan fikiran : menjadikan fikiran tenang, menenteramkan fikiran (perasaan) yang susah
                                            mengheningkan cipta, bersemadi, bertafakur
       Contoh : Dia suka bersendirian di tepi pantai untuk menenangkan fikiran.

KATA GANDA

3.a. Bina ayat
 1. selok-belok
 2. lintang-pukang
 3. senang-lenang
 4. lambat-laun
 5. hiruk-pikuk
 6. kusut-masai
Contoh penggunaan kata di atas tanpa sebarang pengubahsuaian.
 1. Muda-mudi perlu mengetahui selok-belok ilmu perkahwinan sebelum menempuh gerbang perkahwinan.
 2. Budak nakal itu lari lintang-pukang apabila dikejar oleh seekor anjing garang.
 3. Pasangan tua itu kini hidup senang-lenang setelah ladang kelapa sawit mereka mengeluarkan hasil yang lumayan.
 4. Lambat-laun penjenayah itu akan menerima pembalasannya.
 5. Keadaan kelas itu menjadi hiruk-pikuk apabila ketiadaan guru.
 6. Rambut adik yang baru bangun tidur itu kusut-masai.


Tiada ulasan: