HALAMAN 2

Ahad, 12 Julai 2015

PANDUAN MENJAWAB SOALAN 3(A) TATABAHASA SPM-MEMBINA AYAT

 TATABAHASA SPM
 MEMBINA AYAT (soalan 3)(a)
 Panduan membina aya
 a)   1 markah diberikan bagi setiap ayat yang betul.
    b)   Tolak  ½ markah dari keseluruhan soalan – bagi kesalahan ejaan/jaan        bahasa/tanda baca daripada keseluruhan soalan.
    c)   0 markah jika frasa digunakan sebagai PERIBAHASA
    d)   0 markah jika frasa digunakan sebagai NAMA KHAS
    e)   0 markah jika sengaja MENAMBAH IMBUHAN
    f)    Tolak ½ markah bagi setiap ayat – ayat yang dibina seperti satu 
       ayat tetapi sebenarnya lebih
    g)   Sekiranya semua frasa digunakan dalam satu ayat, akan diberi
      pertimbangan sebagai satu ayat.
   h)   Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi 
      tanda baca yang betul
   i)     Tolak ½ markah bagi setiap ayat – jika isi tidak jelas


Tiada ulasan: