HALAMAN 2

Rabu, 7 Julai 2021

RUMUSAN KSSM - SKEMA IMPAK KEHARMONIAN DALAM KELUARGA


SKEMA RUMUSAN - ISU IMPAK KEHARMONIAN DALAM KELUARGA


Pendahuluan

Rumusan membincangkan tentang impak impak keharmonian hidup dalam keluarga , kesan keluarga tidak bahagian dan punca-punca keluarga tidak bahagia.

Bahan 1

F1B1

F2B1

Fokus 1 : Impak-impak keharmonian hidup dalam keluarga

·        membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab dengan sempurna

·         hidup dalam suasana harmoni dan bertolak ansur, sekali gus saling mempercayai dan hormat-menghormati sesama ahli keluarga

·         ibu bapa dapat menumpukan kerjaya tanpa sebarang kebimbangan dan gusar akan halhal rumah tangga

·         anak-anak mempunyai nilai moral yang baik

·         mewujudkan komunikasi yang baik sesama ahli keluarga

·         suasana kekeluargaan lebih mesra dan tenteram

·         hubungan kekeluargaan akan semakin erat dan padu

 

Fokus 2 : Kesan-kesan keluarga tidak bahagia

·         berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan

·         masa depan anak-anak akan terabai dan tidak terpelihara oleh ibu bapa yang berantakan

·         berlaku masalah-masalah sosial

 

Bahan 2

F3B2

Fokus 3 : Punca-punca pengabaian keharmonian hidup dalam keluarga

·         ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya daripada anak-anak

·         kegagalan ibu bapa berkomunikasi dengan baik apabila bersama anak-anak

·         ibu bapa tidak berusaha mewujudkan hubungan yang harmoni

Kesimpulan

Semua pihak perlu bersatu  padu mengekalkan keharmonian hidup dalam keluarga supaya dapat hidup dalam keluarga yang bahagiaContoh Rumusan Lengkap


Rumusan membincangkan impak-impak keharmonian hidup dalam keluarga , kesan keluarga dan punca-punca keluarga tidak bahagia. P(F1+F2+F3)=2m

 

Antara impak keharmonian hidup dalam keluarga ialah membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. (F1B1) Selain itu , ibu bapa dapat menumpukan pada  kerjaya tanpa sebarang kebimbangan dan gusar akan halhal rumah tangga (F1B1). Seterusnya , anak-anak mempunyai nilai moral yang baik (F1B1) serta dapat mewujudkan komunikasi yang baik sesama ahli keluarga.(F1B1) Manakala kesan-kesan keluarga tidak bahagia ialah akan berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan.(F2B1)  Seterusnya , berlaku masalah-masalah sosial.(F2B1)

Antara punca keluarga tidak bahagian ialah ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya daripada anak-anak.(F3B2) Selain itu juga berpunca daripada  kegagalan ibu bapa berkomunikasi dengan baik apabila bersama anak-anak.(F3B2)

Kesimpulannya , ibu bapa haruslah berusaha mengekalkan keharmonian hidup dalam keluarga supaya melahirkan keluarga yang sejahtera dan Bahagia. (K2)

                                                                                                                (120 patah perkataan)
1 ulasan:

Syu Deris berkata...

Saja singgah tambah kenalan.Jemput singgah blog Syu syuderis.com