HALAMAN 2

Ahad, 8 Ogos 2021

LATIH TUBI BAHASA MELAYU STANDARD SET 1 - KEPIMPINAN MELALUI TELADAN (ANTOLOGI JAKET KIJANG DARI ISTANBUL

SET 1
SMK CONVENT(M) BATU PAHAT

Nama :                                        

Tingkatan: 4 PD

Kertas Modul SPM Kertas 2,

Bahagian A - Soalan 4 (Set 1)

Baca petikan bahasa Melayu Klasik di bawah ini asalnya dengan teliti.  Kemudian, tulis petikan tersebut semula dalam bahasa Melayu Standard tanpa mengubah bentuk dan maksud.

BAHASA MELAYU KLASIK

Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, maka ibunya pun menangis , seraya berkata, “Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulubalang Ratu Melaka.”

Setelah Kertala Sari mendengar kata ibunya demikian itu, maka Kertala Sari pun terlalu marah, katanya, "Siapa menyuruh membunuh bapaku itu supaya negeri Majapahit ini habis kubinasakan?”

                                                                                                  (6 markah)

 

BAHASA MELAYU STANDARD

Jawapan:

Setelah ibu Kertala Sari mendengar kata-kata anaknya itu, maka ibu kertala Sari pun menangis lalu berkata, " Wahai anakku, bapamu sudah meninggal dunia/mati dibunuh oleh seorang pahlawan Melayu yang bernama Laksamana Hulubalang Ratu Melaka."


Setelah Kertala Sari mendengar kata-kata ibunya itu, Kertala Sara berasa terlalu marah lalu berkata, "Siapakah yang telah mengarahkan pembunuhan bapaku itu, supaya negeri Majapahit ini akan habis  kubinasakan?"

 


Tiada ulasan: