HALAMAN 2

Selasa, 16 Ogos 2022

JAWPAN ESEI PERBANDINGAN 2 NOVEL - SILIR DAKSINA DAN DI SEBALIK DINARA


CONTOH JAWAPAN ESEI

SOALAN PERBANDINGAN DUA BUAH NOVEL

DI SEBALIK DINARA DAN NOVEL SILIR DAKSINA

 

LATIHAN 1

Berdasarkan dua buah novel yang  telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa menarik daripada setiap novel tersebut.   (6 markah)

Kehendak soalan.

Menghuraikan satu  peristiwa dari novel Silir Daksina dan satu peristiwa daripada novel Di Sebalik Dinara dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa setiap peristiwa itu anda anggap menarik perhatian.

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya pelajari  dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman dan novel dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara.   Dalam kedua-dua novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

            Antara peristiwa yang menarik dalam novel Silir Daksina ialah ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya.  Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah kayan.

            Manakala peristiwa yang menarik dalam novel Di Sebalik Dinara pula ialah ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang yang besar seorang abang terhadap adiknya dengan sentiasa menjaga keselamatan adiknya itu.

            Demikianlah peristiwa menarik dalam novel Silir Daksina dan Di Sebalik Dinara yang telah saya pelajari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 2

Berdasarkan dua buah novel yang  telah anda pelajari, huraikan SATU peristiwa yang boleh dijadikan teladan daripada setiap novel tersebut.   (6 markah)

Kehendak soalan.

Menghuraikan satu  peristiwa dari novel Silir Daksina dan satu peristiwa daripada novel Di Sebalik Dinara dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa setiap peristiwa boleh dijadikan teladan dalam kehidupan – gunakan frasa :  Kita hendaklah….

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya pelajari dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman dan Di Sebalik Dinaran dalam tingkatan 4.  Dalam novel-novel  ini terdapat beberapa peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan.

            Antara peristiwa dalam novel Silir Daksina   ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya. Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah Kayan.

             Manakala dalam novel Di Sebalik Dinara pula, peristiwa yang boleh dijadikan teladan  ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah mengamalkan sikap pemaaf terhadap orang lain terutama keluarga dan bapa dan ibu agar kehidupan menjadi lebih tenang.

Demikianlah peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 3

Berdasarkan dua buah novel yang  telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa dibahagian peleraian cerita menggembirakan daripada setiap novel tersebut.   (6 markah)

Kehendak soalan.

Menghuraikan satu  peristiwa di bahagian peleraian cerita dari novel Silir Daksina dan satu peristiwa di bahagian peleraian cerita daripada novel Di Sebalik Dinara dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa setiap peristiwa itu anda anggap menggembirakan

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya pelajari  dalam tingkatan 5  ialah novel Silir Daksina karya Nizar Parman dan novel dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara.   Dalam kedua-dua novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

             Antara peristiwa di bahagian peleraian yang menggembirakan dalam novel Silir Daksina ialah ialah peristiwa Umi melihat persembahan tarian zapin Haiqal dan See Hwa   Semasa persembahan dijalankan, Haiqal ternampak Uminya, Walid dan adik tirinya, Nurul Aisyah sedang menyaksikan persembahannya di belakang balai kampung. Umi sebelumnya tidak merestui langkah Haiqal untuk menghidupkan semula pejuangan ayahnya.  Peristiwa ini menggembirakan saya  kerana jelas menunjukkan sikap kasih  sayang dalam ahli keluarta. Umi akhirnya merestui tindakan Haiqal meneruskan semula perjuangan zapin ayahnya Abdullah kayan.

            Manakala peristiwa yang menggembirakan di bahagian peleraian cerita  dalam novel Di Sebalik Dinara pula ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini menggembirakan saya memaparkan sikap pemaaf terutama kepada ahli keluarga dan bapa dan ibu agar kehidupan menjadi lebih tenang.

            Demikianlah peristiwa menggembirakan dalam novel Silir Daksina dan Di Sebalik Dinara yang telah saya pelajari.


Tiada ulasan: