HALAMAN 2

Ahad, 14 Ogos 2022

JAWAPAN ESEI NOVEL DI SEBALIK DINARA KSSMCONTOH JAWAPAN KBAT ESEI NOVEL – DI SEBALIK DINARA KARYA DAYANG NOOR

SOALAN  8(II)

LATIHAN 1.

(ii)  Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji , jelaskan tiga peristiwa yang menarik perhaian anda.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa itu anda anggap menarik perhatian.

 

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menarik/menarik perhatian.

            Antara peristiwa yang menarik dalam novel ini ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menarik kerana jelas menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang yang besar seorang abang terhadap adiknya dengan sentiasa menjaga keselamatan adiknya itu.

            Selain itu, peristiwa yang menarik seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini menarik kerana memaparkan keberanian dan kebijaksanaan seorang Wanita dalam menghadapi sesuatu tugas yang sangat mencabar dan berisiko.  Farisha yang genius berasa mampu meggodam Sistem Dinara dan mendapatkan bayaran yang lumayan tersebut.

            Peristiwa menarik yang terakhir ialah Peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini menarik kerana memaparkan sikap pemaaf Farisah terhadap bapa dan ibu kandungnya walaupun mereka telah melakukan perkara yang buruk kepadanya,

            Demikianlah peristiwa menarik dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4.


LATIHAN 2:

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaska tiga peristiwa yang wajar dijadikan teladan dalam kehidupan.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan mengapa peristiwa boleh dijadikan teladani dalam kehidupan..

Gunakan frasa ..kita hendaklah

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang bolej dijadikan teladan dalam kehidupan.

            Antaranya  ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini wajar boleh dijadikan teladan kerana sebagai seorang abang kita hendaklah bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan ahli keluarga terutama adik beradik. kerana jelas menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang yang besar seorang abang terhadap adiknya dengan sentiasa menjaga keselamatan adiknya itu.

            Selain itu, peristiwa yang boleh dijadikan teladan seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini boleh dijadikan teladan kerana kita hendaklah berani menghadapi cabaran dalam kehidupan sekiranya hendak berjaya.

            Peristiwa yang terakhir ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini boleh dijadikan kerana kita hendaklah mengamalkan sikap pemaaf terhadap orang lain terutama keluarga dan bapa dan ibu agar kehidupan menjadi lebih tenang.

Demikianlah peristiwa yang boleh dijadikan teladan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4.

 

 

LATIHAN 3

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan tiga peristiwa yang menyentuh perasaan anda.

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan perasaan anda (terharu/kagum/bangga/gembira/dsb dan alasan  mengapa anda berperasaan sedemikian.

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menyentuh perasaan.  

            Antaranya  ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menyentuh perasaan  kerana saya berasa kagum dengan tanggungjawab dan kasih sayang seorang abang yang menyayangi adiknya dan setiasa menjaga keselamatan adiknuya.

            Selain itu, peristiwa yang menyentuh perasaan seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini menyentuh perasaan kerana saya berasa kagum dengan keberanian menghadapi risiko dengan menerima tawaran lumayan daripada Soft Lab.

            Peristiwa yang menyentuh perasaan terakhir ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini  menyentuh perasaan saya terharu dengan sikap pemaaf Farisha yang sanggup memaafkan bapa dan ibu kandungnya  orang telah menanam pelbagai implant di kepala Farsha semata2 memenuhi hasrat mereka untuk menjadikan Farisha anak yang bijak

Demikianlah peristiwa yang meyentuh perasaan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 

 


LATIHAN 4

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan tiga peristiwa yang menggembirakan .

Kehendak soalan.

Menghuraikan 3 peristiwa dengan jelas

Menyatakan alasan peristiwa tersebut menggembirakan anda/pembaca

Contoh jawapan Esei:

            Novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor.  Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang menggembirakan. 

            Antaranya  ialah peristiwa Azraai telah memasang retinal scanner di apartment adiknya Farisha serta menyambung intercom apartment Farisha ke telefon di rumahnya semata-mata untuk menjaga keselamatan adiknya memandangkan di kawasan tersebut ada berlaku kejadian pecah rumah. Peristiwa ini menggembirakan kerana saya berasa kagum dengan tanggungjawab dan kasih sayang seorang abang yang menyayangi adiknya dan setiasa menjaga keselamatan adiknuya.

            Selain itu, peristiwa yang menggembirkan yang seterusnya ialah Peristiwa Farisha berani  menerima tawaran daripada Soft Lab untuk menggodam Sistem Dinara yang bermasalah dengan bayaran  yang sangat lumayan iaitu 1.5 juta.  Setelah melawat Soft Lab,Farisha mendapati tugas yang akan dilakunya berisiko tinggi dan mencabar tetapi Farisha dengan berani telah menerima tawaran tersebut setelah mendapatkan pandangan daripada abangnya Azraai. Peristiwa ini menggembirakan kerana keberanian Farisha menghadapi risiko dengan menerima tawaran lumayan daripada Soft Lab.

            Peristiwa yang   terakhir ialah peristiwa Farisha memaafkan kesalahan Karl dan tetap melawat Karl yang sedang nazak.  Farisha tetap mengakui bahawa Karl ialah ayahnya. Farisha memaafkan Karl dan Medina yang menjadikannya mangsa untuk mencapai keinginan mereka sehingga Farisha menjadi anak angkat selama 26 tahun.  Peristiwa ini  menggembirakan kerana  sikap pemaaf Farisha yang sanggup memaafkan bapa dan ibu  kandungnya  orang telah menanam pelbagai implant di kepala Farsha semata2 memenuhi hasrat mereka untuk menjadikan Farisha anak yang bijak

Demikianlah peristiwa yang menggembirakan dalam novel yang telah saya kaji dalam tingkatan 4.

 


Tiada ulasan: