HALAMAN 2

Isnin, 12 Ogos 2013

KOLEKSI FRASA MENARIK DALAM KARANGAN

PENGGUNAAN FRASA MENARIK DALAM KARANGAN

Pemilihan frasa menarik yang sesuai dapat membantu pelajar menghasilkan sebuah karangan yang menarik dan bermutu serta memberi gambaran bahawa pelajar mempunyai kosa kata yang luas.  Walaubagaimanapun pemilihan frasa menarik  perlu digunakan dengan teliti dengan berhati-hati serta tidak terlalu banyak dalam sesebuah karangan supaya isi karangan yang hendak disampaikan jelas.


 Koleksi 1 - Frasa Menarik

-kita perlu mengorak langkah
-kita tidak wajar hanya akur dengan arus
  yang   songsang ini
-komitmen menyeluruh agensi yang terlibat
-kongkongan yang selama ini dianggap
  membelenggu.......
-Masalahnya, kita mahu memberi pendapat  
  tetapi   tidak rela dikritik
-makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai
   kekeluargaan
-mampu mengadunkan satu kombinasi usaha
  yang    cukup padu
-manifestasi kesanggupan bangsa
-manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak
   mempunyai rasa dan jiwa
-masa depan menjanjikan cabaran di luar
  jangkaan
-masalah putusnya komunikasi dan jurang
  generasi
-masalah sosial dan susila yang meruncing
-masih terbelenggu dengan cara berfikir yang
  sempit
-masyarakat yang naif dengan mata
    kebendaan yang melalaikan
-melangkah dengan seribu kekuatan
-melontarkan soalan yang cukup penting
-melupakan cita-cita yang lebih luhur
-membangunkan generasi yang
  berketerampilan, bersahsiah mulia dan
  berilmu
-membebaskan mereka daripada belenggu
  kejahilan dan kegelapan
-membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah
-membetulkan ketidaktepatan fakta
-membimbing mereka memenuhi impian
-membina impian masa depan yang lebih gemilang
-membongkar kepincangan
-membuktikan sensitiviti, kepekaan dan
  keprihatinan mereka
-mempengaruhi minda generasi muda
-mempertahankan perasaan saling
   bersefahaman
-mempertingkat dan memperteguh kefahaman
-mempraktikkan elemen tolak ansur
-memudaratkan kesejahteraan rakyat
-menabur bakti kepada mereka yang kurang   
   beruntung
-menaburkan nilai kebendaan yang tidak
   bertahan  lama
-menagih komitmen dan pengertian serius
   semua    pihak
-menampilkan wajah baru yang disulami tekad
-menangkis tuduhan yang tidak berasas
-mencapai tahap yang mencemaskan
-mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini
-mencerminkan generasi yang muflis dan
  tercabut
  daripada akar tradisinya
-mendapat perhatian dan liputan media massa
-mendepani masa depan yang tidak menentu
-mendepani realiti baru dunia yang pantas
  berubah dan berkembang
-mendukung kebenaran yang kita sepakati
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang
  murni
-mengambil langkah sederap
-menghirup udara hasil kemerdekaan
-mengikut acuan sendiri
-mengundang kontroversi
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-menjulang negara ke puncak jagat
-menuntut setiap anak watan mengotakan
   aspirasi
-menyambut gamitan menara impian
-menyebabkan imej negara tercalar
-menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-menyembunyikan masalah utama masyarakat
-mereka lebih cenderung kepada keseronokan
  dan berpeleseran
-mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan
-milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi
-muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat
-nilai keinsanan yang syumul
-nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat
-pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat
-pembentukan masyarakat sakinah
-pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini
-pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini
-perlu dibaja kembali
-perubahan yang diharap masih belum
  menjelma
-petanda kehancuran generasi
-pewujudan masyarakat madani-propaganda
  negatif terhadap negara kita dapat ditepis
-perhatian dan pemantauan
-budaya dan amalan harian
-menyuntik semangat
-wadah berkesan untuk mendidik
-menggembleng tenaga dan sumber
-pengisian jiwa dan minda
-menjadi benteng tenaga dalam memerangi
-platform
-pembentukan insan
-ketulusan dan keazaman
-petanda jelas
-meracuni masa dpn
-era globalisasi
-nadi kehidupan
-komunikasi bermakna
-secara holistik
-pendidikan dan pembangunan moral
-merangsang tenaga intelektual
-usaha membina tamadun bangsa
-merosakkn moral
-menempa kejayaan
-meningkatkan kesedaran masyarakat
-elemen
-relevan
-tuntutan pemodenan
-menjadi cerucuk utama pembangunan
-instrumen perpaduan
-zaman muasir ini (sekarang)
-hamba teknologi
 
 Koleksi 2

deduksi - kesimpulan
sayembara - peraduan
propaganda - ideologi - pendapat yang mempengaruhi
norma - ketentuan - peraturan
ekstermis - orang yang bersikap melampaui  
                    batas
gembleng - memadu (tenaga)
interim - bersifat sementara
dunia tanpa sempadan
-fitrah prodeo : flora dan fauna
-kemaslahatan : kebaikan
-melestarikan - mengekalkan
-gedung ilmu, sekolah teratak ilmu
-cabaran masa depan yang kian rencam
-Sesungguhnya, menangis ketika berundur adalah lebih baik daripada merintih selepas  melangkah
-Zaman bertukar, musim berganti....
-Remaja bukan sahaja permata dalam rumah tangga dan generasi harapan masa depan keluarga  malah merupakan pewaris kegemilangan negara
-Impaknya, bayangkan keadaan di negara kita  
   yang mencapai tahap jenayah/penagihan
   dadah sifar!
-Diharapkan biarlah aspek pendidikan itu
  tunjangnya dipaterikan dengan agama.
-mengadu domba : melaga-lagakan
-wahana : saluran
-anjakan paradigma : peralihan drpd 1 lingkungan kpd sesuatu yg baru (fikiran)
-visi kudsi : visi suci
-anak watan pewaris bangsa : remaja

Koeksi 3 - Kosa Kata Luas

1. bermaharajarela - berleluasa
2. konflik jiwa - pergolakan jiwa
3. menopang dagu -termenung
4. tonggak- asas/dasar
5. aset- sesuatu yang bernilai
6. menuding jari- menyalahkan orang lain
7. seantero- seluruh
8. malapetaka- bencana/ bala
9. keserakahan- kerakusan, ketamakan
10. konklik -kuat, kukuh, mapan
11. merealisasikan -menjadikan kenyataan
12. vandalisme- merosakkan harta benda
13. lumrah- kebiasaan
14. duniawi -hal-hal dunia
15. ketandusan -tidak ada
16. disisihkan- dipinggirkan
17. kritikal- serius
18. sanubari -jiwa
19. akar umbi -punca
20. meranapkan- menghancurkan
21. kesedaran sivik -kesedaran tentang
      tanggungjawab
22. perdana- utama
23. materialistik -kebendaan
24. membendung- mengawal
25. realiti- hakikat
26. berjat* kawan
27. pancarobah -keadaan yang kacau
28. mengheret- membawa kepada
29. seyogia* harus, patut
30. merunsingkan -merisaukan
31. kepupusan - kehilangan
32. khazanah -harta benda
33. global- dunia seluruhnya
34. pusaka- sesuatu yang diwarisi turun-
     temurun
35. warisan- harta pusaka
36. prihatin- peka
37. demonstrasi -menunjukkan
38. gemuruh- hebat
39. serampang dua mata -melakukan dua
      kerja  serentak
40. terjebak- terlibat
41. arkib- tempat menyimpan benda khazanah
42. mencungkil -mencari
43. iltizam -harapan tinggi
44. silaturahim -persaudaraan
45. motivasi -semangat tinggi
46. menyarankan- mencadangkan
47. era -zaman
48. sistematik- teratur, mengikut peraturan
49. intensif -giat, bersungguh-sungguh
50. menberangsangkan- membanggakan
51. menimba- mendapat
52. rentetan- ekoran
53. tersadai -tidak bergerak
54. peras ugut- ancaman, paksaan
55. dif -tetamu
56. sahsiah- keperibadian
57. komitmen- kesungguhan
58. perpestif -tanggapan
59. julung-julung- kali pertama
60. nadi- penggerak
61. mengikis- membuang
62. kegawatan- kejatuhan
63. tampil- keluar
64. syabas- tahniah
65. kewibawaan- keupayaan
66. muafakat -kerjasama
67. terpikul -tertanggung
68. teladan -contoh
69. mengubah- menukar
70. dinafikan -disangkal
71. menyeru -meminta
72. ditakrifkan- didefinisikan, dimaksudkan
73. mutakhir-terkini
74. fasilitator- pemudah cara
75. fleksible -mudah diubahsuai
76. kebejatan- kejatuhan
77. persada -gelangang
78. boikot -dipulaukan
79. manfaat- faedah
80. total -menyeluruh
81. senggang -santai, tidak sibuk
82. bergelandang- berperlesetan
83. maslahat -faedah
84. norma- adat
85. tersohor- terkenal
86. kutsi -suci
87. diuar-uarkan- dicanangkan
88. dana -modal
89. menerajui- memimpin, mengetuai
90. imej -penampilan
91. emansipasi- hak kebebasan
92. merenoatkan- mengagalkan
93. dimonopoli- dikuasai
94. kolot- kuno
95. profesion- kerjaya
96. infomasi- penerangan
97. intergrasi- perpaduan
98. aspirasi -cita-cita, keinginan
99. memudaratkan- memburukkan
100. dinamis- berdaya saing
101. progresif- sihat dan cemerlang
102. drastik -cepat
103. perisai -pertahanan
104. diagnosis- mengenalpasti
105. permantauan- pengawasan, pemeriksaan
106. manifesto -pendirian
107. waswas -tidak yakin
108. natijahnya -kesannya
109. mencerminkan- melambangkan
110. jenama -jenis barang
111. pornografi- bahan-bahan lucah
112. diiktiraf- diakui
113. obligasi -semangat
114. impak -kesan
115. tuntasnya- keseluruhannya
116. akur- bersetuju
117. efektif- berkesan
118. konvensional- ceramah
119. panji- bendera
120. individualistik- mementingkan diri
       sendiri
121. manipulasi tindakan
122. musibah -bencana
123. lewa -tidak sepenuh hati
124. prosedur- peraturan
125. inisiatif -daya usaha
126. anasir -gejala
127. penggemblengan- penyatuan
128. transisi -perantaraan
129. kaliber -berkeupayaan
130. darsawarsa- satu dekad
131. insentif -imbuhan, ganjaran

 Koleksi 4 - Frasa Menarik

1.Memanifestasikan fikiran - Menggunakan  
  idea dengan sebaik-baiknya
2.Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap
  sesuatu
3.Memberikan impak - Mengakibatkan /   
   menyebabkan
4.Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu
5Jika ditelusuri - Jika dikaji secara
   .mendalam
6.Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan
7Alaf baharu - Masa terkini
8.Mutakhir ini - Pada masa kini
9.Seantero dunia - Seluruh dunia
10Menikam sanubari - Merosakkan perasaan
11.Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan
    pandangan / pemikiran
12.Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan
    pelbagai aspek
13.Merangsang ekonomi - Mengaktifkan
     proses jual beli
14.Lebih intelektual dan berketerampilan –
    Lebih bijak dan berkebolehan
15.Bitara - Tiada tandingan / eksklusif /
    hanya satu-satunya
16.Simbiosis - Dua benda yang saling
    berkaitan
17.Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal
    / bermenung / tidak berfikiran matang
18.Mendabik dada - Kesombongan akibat
    kejayaan / keangkuhan
19.Mengkodifikasikan undang-undang –
     Menyelaras undang-undang / peraturan
20.Kestabilan spiritual dan fizikal -    
     Keseimbangan rohani dan jasmani
21.Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang
    mengawal sesuatu
22.Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum
23.Anjakan paradigma - Perubahan demi
     kemajuan atau kebaikan
24.Relevan dengan kehendak zaman –
     Diterima dengan perubahan dari semasa
     ke semasa
25.Landasan berfikir - Cara berfikir
26Masyarakat konvensional - Masyarakat
     .umum / biasa
27. Mengaibkan diri - Memalukan diri
28.Alma mater - Sekolah / universiti /
      tempat pelajar
29.Kemapanan fikiran - Keteguhan cara
     berfikir
30.Alpukah - Daya usaha / inisiatif
31.Bacul - Tidak bersemangat
32.Badai kehidupan - Cabaran hidup
33.Inteligensia - Kumpulan manusia yang
      pandai
34.Berkongkalikung - Bersepakat
35.Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
36.Praja - Kota / negeri
37.Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
38..pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
39.Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan
     dan sehari-hari
40.Nawaitu diri - Keinginan diri
41.Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
42.privasi - Keadaan atau suasana bersendiri  
     tanpa sebarang gangguan
43.Portfolio menteri - Tugas menteri
44.Pentas siasah - Dunia politik
45.Polemik - Bahas / debat / konflik
46.Melikwidasikan - Membubarkan /
     memansuhkan
47.Linglung - Hilang ingatan
48.Falah - Kejayaan / kemenangan
49.interpretasi - Tafsiran / penjelasan
50.bersilengah - Bersikap tidak tahu

Koleksi 5 - Kosa Kata Luas

1. Ironinya,Impak -Kesannya
2. Memorabilia -kenangan manis yg x dpt dilupakan.
3. Mutakhir ini, Marcapada ini, - Dewasa ini
4. Obses - terlalu terikut-ikut
5. Rencaman -Pelbagai
6. Wadah -Alat
7. Disemarakkan -digiatkan
8. Dijana -dijalankan
9. Memperkasa -meningkatkan
10. Kekangan -masalah
11. Kemelut -masalah
12. Glokal/lokal -peringkat tempatan
13. Global -peringkat dunia
14. Sarwajagat -peringkat antarabangsa
15. Dangkal -pengetahuan yg cetek
16. Arus Modenisasi -Zaman moden
17. Diuar-uarkan -diberitahu,dihebahkan
18. Rentetan itu, -Sehubungan itu
19. Sinergi -kerjasama
20. Kebejatan moral -keruntuhan moral
21. Ukhrawi -rohani (berkenaan akhirat)
22. Duniawi - berkenaan dunia
23. Nescaya -pasti
24. Enteng -ambil mudah/ringan
25. menerjah - (cth: menerjah masuk)
26. Remeh - (cth: dipandang remeh)
27. Diimplementasikan -digunakan
28. Nirmala -Hening (pagi yg hening)
29. Izhar -Jelas
30. Delinkuen -tidak mematuhi peraturan
31. Komentar -komen
32. Polemik -isu yg sering dibincangkan
33. Penuh iltizam -penuh semangat
34. Inovasi -kemajuan
35. Mangkin yang efektif -faktor-faktor penyebab..
36. Pragmatis -praktikal
37. Menjurus -menyebabkan
38. Mengorak -memulakan (cth: mengorak
      langkah)
39. Seantero - seluruh (cth: seantero dunia)
40. Perencah -faktor
41. Keakraban -hubungan yg erat
42. Belenggu -konkongan
43. Berkaliber -(cth: pemimpin yg berkaliber)
44. Mercu-menempa
45. Kontemporari -masa kini
46. Utopia -masyarakat yg terlalu  
       ideal/sempurna (tidak mungkin diwujudkan)
47. Rohaniah dan insani -nilai-nilai kemanusiaan
48. Terhunus -telah sedia tercabut (cth: keris
      yang terhunus)
49. Khusyuk -menumpukan perhatian
50. Nafsi -sikap mementingkan diri
51. Evasif -sikap mengelak diri drpd sesuatu
     tanggungjawab
52. Hedonisme -mementingkan keseronokan
53. Serampang dua mata -dasar yg mempunyai   
     2 objektif
54. Signifikan -bermakna atau penting
55. Meledakkan -menyebabkan terbitnya
     sesuatu
56 Modal insan -pembangunan manusia (cth:  
      modal insan yg cemerlang)
57. Komitmen -memberikan sepenuh tenaga
     (kerjasama)
58. Prestij -reputasi (cth: anugerah yg
       berprestij)
59. Entiti mithali -sesuatu yg patut diteladani
60. Justifikasi -suatu alasan yg menjadikan
       sesuatu  wajar dilakukan/diberikan
61. Darah setampuk pinang -belum ada   
      pengalaman  lagi
62. Anjakan paragdigma -perubahan yg baik
63. Altruisme -sifat suka mengutamakan  
      kebajikan  orang
64. Kendatipun begitu -walaupun begitu
65. Takuk lama -tahap lama
66. Tersohor -terkenal/termasyur
67. Sementelahan pula -tambahan pula,lebih-
       lebih agi
68. Tergusur -terheret,tertarik
69. Sofistikated -bersifat kompleks
70. Mayapada -dunia
71. Luwes - tidak terlalu ketat (peraturan)
72. Memanifestasikan -melahirkan,menunjukkan
73. Arus globalisasi -Zaman global (dunia tanpa
      sempadan)
73. Heterogen -pelbagai
74. Pidana -kejahatan
75. Aspirasi -cita-cita
76. Ghalibnya -biasanya,lazimnya
77. Swadaya -kekuatan sendiri
78. Uswah -teladan,contoh
79. Dominan -utama
80. Tarbiah -pendidikan
81. Menyoroti -membicarakan
82. Pasrah -menyerah
83. Kealpaan (alpa) -Kecuaian/lupa
84 Ideal -mulia
85 Berhempas pulas -berkerja keras
86. Dirangkaikan -dihubungkan
87. Mampan -mantap
88. Metropolitan -bandar raya
89. Tamsilan -contoh
90. Nescaya -sudah tentu
91. Filsafat -falsafah
92. Ideal -sempurna/sesuai
93. Petualang -penghalang
94. Efisien -menjlnkan tugas dgn cekap
95. Ruwet -kalut,kusut atau sulit
96 Mantan -bekas
97. Holistik –mulia
98.vital-penting
99. ikhtisas- mata pencarian
100. aktivis –org yg melibatkan diri
       secara aktif
101. tidak bernoktah- tiada pengakhiran
102. turun padang- turuts serta
103.berintegriti-mempunyai kejujuran
104.meneroka- menyelidik
105. aroma- bau
106. alternatif- pilihan
107.vital- penting
108.pesimis-orang yang bersikap tidak yakin
      akan pendirian
109.inderloka- syurga
110. teruja- timbul minat/keinginan yang kuat

KOLEKSI 6

KATA-KATA HIKMAT YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM KARANGAN
sumber: Cikgu Zulkarnain (SMK Sacred Heart Sibu)


01. Baik kaya adalah kaya hati, sebaik-baik bekal adalah takwa, seburuk-buruk buta adalah buta hati dan sebesar-besar dosa adalah berdusta
02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.( Hamka).
03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. (Home)
04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.
05. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." (Surah al-Hajj:77) 06. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sahajalah tempat meminta pertolongan" (Surah Yusuf:18)
07. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.
08. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. (Davey John Schwartz)
09. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.
10. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.
11. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.
12. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit.
13. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak salah, hilanglah harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. (Saidina Ali Abu Talib)
14. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu."
15. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok.
16. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (Surah Al-Baqarah:214)
17. Kekitaan yang erat tiada yang berat.18. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.
19. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh.
Kesihatan yang hilang boleh diperoleh dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.
20. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas dengan buah.
21. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati.


49 ulasan:

Unknown berkata...

tahniah kepada Cikgu Kalsom. Terbaik !

Unknown berkata...

Fuyyooo !
MANTAP !! ^^

Tanpa Nama berkata...

Panjangnya, tetapi berguna

Cahjul berkata...

Manchoopp

nurin_nick berkata...

Terima kasih cikgu.. berguna sangat informasi yang cikgu berikan ni

sofia berkata...

wassalam.. saya suka saya suka.. doakan kami spm tahun ni ya cikguuu

Tanpa Nama berkata...

cikguuu! lagu2 cikgu kat blog ni semua best2! sy nak tutup pun rasa bersalah haha..ok terima kasih banyak. may allah bless you

Tanpa Nama berkata...

cikgu ur upin ipin buat sy terkejut..huhu

Cikgu Kalsom berkata...

Hi..hi..hi..terkejut ye..sori

Cikgu Kalsom berkata...

Assalamualaikum...cikgu doakan semuanya dipermudahkan dalam menjawab soalan SM dan memperoleh kejayaan cemerlang. Amin

Cikgu Kalsom berkata...

Assalamualaikum...cikgu doakan semuanya dipermudahkan dalam menjawab soalan SM dan memperoleh kejayaan cemerlang. Amin

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum cikgu, izinkan saya untuk print bahan ini. Doakan saya serta rakan seperjuangan saya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM.

Unknown berkata...

Assalamualaikum cikgu, minta izin untuk copy bahan ini sebagai panduan dalam karangan. :) Terima kasih cikgu.

zzw berkata...

Terima kasih cikgu.... Menambah kosa kata saya dalam BM

html berkata...

terima kasih
:)

Tanpa Nama berkata...

terima kasih cikgu atas perkongsian yg diberi bnyk meningkatkn mutu penulisan saya :) .elok disalin sabagai rujukan spm nnti .

FUR berkata...

Terima kasih,cikgu!Semoga cikgu dirahmati-Nya.

Unknown berkata...

mantap!
terima kasih cikgu atas perkongsian yang ditunjukkan oleh cikgu ini...
saya begitu gembira sekali n saya harap agar saya dapat meningkatkan lagi mutu penulisan saya pada spm kali ini...

Cikgu Kalsom berkata...

Semoga berjaya. Yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini, cikgu doakan kejayaan anda sekalian,

Unknown berkata...

terima kasih :)

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih atas bantuan dan perkongsian cikgu.

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih cikgu :) saya harap saya boleh menambahkan kosa kata ini dalam peperiksaan pt3

esdfs berkata...

^^ mintak halalkan ye

Unknown berkata...

Terima kasih atas perkongsian
Semoga Allah bersama cikgu

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih. Cikgu

aaa berkata...

The Best!!! Thank you.

aaa berkata...

The Best!!! Thank you.

Sharin Natasha berkata...

Terima kasih Cikgu! Peratama kali dapat kertas A 100 markah! Doakan saya untuk SPM ye?

Unknown berkata...

Assalamualaikum cikgu...koleksi 6 ada lgi tak cikgu?? Klau boleh saya nk bnyk lgi..nk print..

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih ,cikgu.Ianya sangat membantu.Teruskan usaha!

Unknown berkata...

Assalamualaikum. Terima kasih atas perkongsian ilmu ni cikgu. Saya harap cikgu halalkan ilmu ni dan saya minta izin cikgu sebab saya print buat rujukan saya untuk menghadapi PT3 tahun ini.

Amirul Haziq Misran berkata...

ckg...terima kasih ckg..
halalkan ilmu yag ckg bagi nie...
doakan saya dan rakan2 berjaya dlm spm taon nie....
syukran..!!!

Unknown berkata...

saya harap markah karangan
akan bertambah baik dan meningkat naik... doakan saya cikgu

kayriyah fasihah berkata...

Terima kasih cikgu. Saya akn gunakn ilmu cikgu nie sebaik baiknye. Halalkn ilmu yg cikgu bgi nie.

Tanpa Nama berkata...

cikgu halalkan ilmu yang diberikan ya

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum cikgu, terima kasih daun keladi atas ilmu yang dikongsi. minta cikgu halalkan saya copy bahan cikgu untuk rujukan untuk SPM. semoga cikgu sentiasa dalam rahmat dan keberkatan-Nya.

Unknown berkata...

Assalamualaikum,cikgu. Terima kasih atas ilmu yang dikongsi. Mohon cikgu halalkan untuk saya gunakan ya :)

Eliz berkata...

Assalammualaikum cikgu, izinkan saya print ilmu yang dikongsi.. halalkan ilmu yang akan saya gunakan ni yaa cikgu..

Unknown berkata...

Terbaiklahhhh!!!!

Unknown berkata...

terima kasih cikgu, kerana sudi berkongsi ilmu

Unknown berkata...

Terima kasih cikgu...mintak halalkan lh
Apa yang cikgu dah ajarkan kami

Tanpa Nama berkata...

*bermaharajalela

Atan berkata...

izzinkan saya guna buat selama lamanya moga murah rzeki

Tanpa Nama berkata...

waalaikumsalam ,terima kasih atas perkongsian.semoga Allah SWT permudahkan urusancikgu sebgaiman cikgutelah permudahkan urusan saya.

Unknown berkata...

MASYAAALLAH SAYA SANGAT BERSYUKUR ADA CIKGU YANG SUDI SHARE ILMU INI. TERIMA KASIH BANYAK2

ftenft berkata...

terima kasih cikgu dengan ilmu yang bermanfaat ini dapat memudahkan segala urusan cikgu. aamin. doakan saya spm tahun ini

Unknown berkata...

terima kasih ya saya guna yer

Tanpa Nama berkata...

Halalkan lmu yg saya ambil

Tanpa Nama berkata...

thanks cikgu ♥️