HALAMAN 2

Isnin, 26 Ogos 2013

LATIHAN SAJAK DI BAWAH LANGIT YANG SAMA - SET 1

SET 1

Soalan 2(d)- Sajak


Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Di Bawah Langit Yang Sarna


Di bawah langit yang sama
Kita hirupi udara
Tanpa mengira Beirutmu
Ataupun Kuala Lumpurku
Kita menghirup udara
Di bawah langit yang sama.
2 Aku suka gerimis di Kota London
Pernah terpesona angin dingin- tajam di Washington
Pohon-pohon hijau atau aneka warna
tiada bezanya.
Siapa pun menghuni Australia penghuni Afrika
Kerana di bawah langit ini
Kita sama.
3 Aku ingin menyeberangi Laut China Selatan
Layari Lautan Teduh rentasi Laluan Sutera
Berkongsi siang miliki malam
Anyam cinta pelangikan zaman
Tiupkan harapan senada
Sesama kita-warga dunia
Di bawah langitnya
Yang sama.
4 Peta-peta itu yang memisahkan
Jangan tutup pos sempadan
Visa hanya keperluan rasmi seketika
Pasport dokumen pengenalan titik mula
Kita dakapi mimpi tak berbeza
gapai hasrat
Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam
Di bawah langit ini yang
Sarna.Lim Swee Tin
Antologi Dirgahayu Bahasaku
Dewan Bahasa dan Pustaka

  
(i) Nyatakan hasrat penyajak dalam rangkap ketiga sajak tersebut. [2 markah]

(ii) Penyajak menyeru supaya manusia mengamalkan konsep kesamarataan hidup tanpa membezakan warna kulit dan fahaman.
Apakah faedah-faedah sekiranya kita mengamalkan konsep hidup di atas?
                                                                                             [3 markah]

(iii) Jelaskan dua nilai yang terdapat dalam sajak tersebut.            [4 markah]


Soalan 2(d): Petikan sajak

(i) Hasrat penyajak dalam rangkap ketiga ...
menyeberangi Laut China Selatan
melayari Lautan Teduh
merentasi Laluan Sutera
bersama-sama merasai suasana siang dan malam
memupuk rasa cinta I kasih dan harapan
membangkitkan hasrat I matlamat yang sama
                                  
[ 2 isi sahaja ) [Maksimum: 2 markah)'


(ii) Faedah-faedah konsep kesamarataan hidup ...


dunia akan aman I tiada peperangan
hidup saling membantu
memudahkan mobiliti I perhubungan
dunia akan makmur
bebas mengamalkan agama dan budaya I cara hidup
saling menghormati I bersefahaman I bertoleransi
tidak wujud golongan yang teraniaya!tertindas

[ 2 isi sahaja] [ maksimum : 3 markah ]
  
(iii) Nilai

-kasih sayang setiap insan adalah sama dan harus
menyayangi atas nama kemanusiaan 1 + 1
-perpaduan perpaduan menjamin keharmonian
masyarakat 1 + 1
-kerjasama setiap negara I manusia perlu saling
membantu I + 1
-keberanian seseorang yang berani merentasi
lautan dan daratan I mengembara
untuk menimba ilmu 1 + 1
-hormat-menghormati- menghormati hak setiap individu
bebas di muka bumi ini 1 + 1
-bertolak ansur bebas bergerak tanpa ada sebarang
sekatan 1 + 1


[ 2 isi sahaja ] [ maksimum: 4 markah]

Per. SPM MRSM 2011

Tiada ulasan: