HALAMAN 2

Jumaat, 21 Februari 2014

ANTOLOGI HARGA REMAJA - LATIHAN CERPEN IBU DAN CEPER SET 2

SET 2

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

         Sebelum itu ibu tidak pernah berleter apa-apa, malah ibu bagaikan takut pada bapa yang telah menjadi kaki burung ketitir itu hingga semua hal rumah dan keluarga diserahkan bulat- bulat kepada ibu.  Tetapi siang itu, sebelum bapa melangkah pergi bersama-sama denak rajanya, ibu menjerit.  Nyaring betul suara ibu.
    “Orang tak sedar diri.  Tak tahu tanggungjawab.  Air bah habis bunuh padi kita, awak masih cengkuih ketitir.  Suami apa macam ini!”
      Mungkin suara ibu macam suara air Ceper yang memukul dan membedal tebing hingga tanah-tanah, hingga terbongkah perdu-perdu buluh yang mengapuk tebing. 
      Aku masih ingat lagi.  Bapa dengan mudah sangkut kembali sarang denaknya ke paku di conggoh dan terus randuk banjir masuk ke dalam petak baruh untuk menolong ibu yang bergelumang dengan air keruh dan sampah sarap.  Tetapi bapa tidak boleh buat apa-apa juga.  
      Himbauan air ceper kuat sangat sehingga bapa sendiri beberapa kali terkial-kial jatuh.

                                      (Dipetik daripada  ‘Ibu dan Ceper’ oleh Shanon Ahmad dalam                                                   antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

I)         i) Berikan dua sikap bapa menurut pandangan ibu.                                         (2 markah)
            - tidak sedar diri
            - tidak bertanggungjawab

II)         ii) Pada pendapat anda, nyatakan tiga  langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah 
                 banjir.                                                                                                                   (3 markah)
            - mengadakan kempen cintai sungai
            - mendalamkan sungai supaya air sungai tidak melimpah
            - mendenda orang ramai yang membuang sampah ke dalam sungai
               membina penebat banjir
            - membersihkan sungai daripada sampah sarap
            - mengesyorkan pendidikan alam sekitar di sekolah

III)        iii) Nyatakan satu persoalan yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan satu persoalan lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen tersebut. 
                                                                                                                                               (4 markah)
                                                           
Persoalan daripada petikan
            - sikap tidak bertanggungjawab dalam keluarga - bapa tidak menjalankan                     tanggungjawab sebagai ketua keluarga kerana asyik berdenak ketitir
            - kesan bencana alam - masalah banjir memusnahkan tanaman padi hingga   menyusahkan penduduk kampung
                                                                                                                        (2 markah)
Persoalan daripada keseluruhan cerpen
            - masalah pencemaran alam sekitar - sampah sarap dibuang ke dalam
              sungai
            - kurangnya kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar –
              Sungai Ceper tercemar teruk apabila manusia membuang segala macam
              sampah ke   dalam sungai.
            - kasih sayang yang terjalin antara manusia dan alam - kasih sayang aku  
               kepada  ibu dan sungai yang menjadi sumber air dan rezeki di
                kampungnya. 
            - masalah kemiskinan penduduk kampung - penduduk kampung bergantung   sepenuhnya kepada air sungai untuk kegunaan harian.
            - semangat kejiranan-bergotong royong ketika majlis kenduri 
            - peranan anak terhadap ibu bapa- anak menjaga ibu bapa yang sakit
                                                                                                                        (2 markah)

Tiada ulasan: