HALAMAN 2

Rabu, 16 Julai 2014

LATIHAN SAJAK ARKITEK KOTA - ANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKU


ARKITEK KOTA

Muhammad Haji Salleh

Hanya seniman peka,
yang faham akan jiwa laut,
kenal lambung gelombangnya,
Alur sungai serta diam batu,
perasaan musim,
fiil langit dan sabar bumi
berhak membina kota.

kerana arkitek matang itu anak di taman,
perenung di perpustakaan,
orang muda pulang bertandang di lorong malam,
pemunggah barang pasar di subuh hari,
pengadil di bangku bijaksana,
dan datuk bandar yang bangga.

dia harus sayangkan lagu burung,
pemancing di teduh pohon,
pemerhati tasik,
pengawas bintang,
dan bunga menjalar di beranda.

pencipta kota ialah
pendekar muda dengan langkah berbagai-bagai,
kelakar tua yang mengampungkan cerita
orang bercinta yang perlukan bulan.

dia pengukir ruang hidup,
penghias suasana sempurna,
membenarkan penemuan,
memungkinkan kemungkinan.

Dari Seberang Diri.


Soalan Set [1]

(i) Siapakah yang berhak membina kota ?                                                                              [ 2 markah ]

(ii) Pada pendapat anda apakah ciri seorang perancang bandar yang berjaya?     [ 3 markah ]

(iii) Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas.                                  [ 4 markah ]

CADANGAN JAWAPAN

(i) Orang yang berhak membina kota ialah : (Pemahaman Teks)

• Seniman peka yang faham akan jiwa laut
• Semiman peka yang kenal lambung gelombang laut
• Seniman peka yang kenal alur sungai
• Seniman peka yang kenal diam batu
• Seniman peka yang kenal perasaan musim
• Seniman peka yang faham akan fiil langit
• Seniman peka yang kenal akan sabar bumi


(ii) Ciri seorang perancang bandar yang berjaya ialah :  (Soalan Kemahiran Berfikir (KBKK)

• Berilmu pengetahuan profesional.
• Berpengalaman luas dalam bidang tersebut.
• Mempunyai kerajinan/ daya usaha yang tinggi
• Tidak merosakkan ekosistem alam semula jadi / mesra alam
• Berfikiran kreatif dan inovatif
• Mempunyai kemahiran interpersonal & intrapersonal


(iii) Dua pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas (Soalan KOMSAS  

1. Kita hendaklah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas semasa merancang
pembangunan kota.
2. Kita tidak harus merosakkan alam sekitar untuk membangunkan kota.
3. Kita perlulah membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum membuat keputusan untuk
membangunkan kota.
4. Kita hendaklah memikirkan pelbagai masalah yang mungkin timbul akibat pembangunan kota.
5. Kita hendaklah menjadi perancang yang baik yang mempunyai pelbagai idea bernas dan
alternatif.

SET [2]

(i) Siapakah pencipta kota ?                                                  [ 2 markah ]
(ii) Pada pendapat anda, apakah kesan yang dihadapi jika tiada perancangan teliti dibuat
sebelum membangunkan sebuah kota?                          [ 3 markah ]
(iii) Huraikan dua persoalan dalam sajak di atas.       [ 4 markah ]

SKEMA JAWAPAN :

(i) Pencipta kota ialah :

• Pencipta kota ialah pendekar muda dengan langkah berbagai-bagai
• Pencipta kota ialah kelakar tua yang mengampungkan cerita
• Pencipta kota ialah orang bercinta yang perlukan bulan.


(ii) Kesan yang dihadapi jika tiada perancangan teliti dibuat sebelum membangunkan
sebuah kota.:

• Bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya.
• Kesesakan lalu lintas yang teruk
• Masalah kepadatan penduduk di kota
• Masalah kebersihan dan kesihatan penduduk
• Masalah sosial seperti jenayah dan sebagainya.


(iii) Dua persoalan dalam sajak di atas ialah :

Dua persoalan dalam sajak di atas adalah :

1. Persoalan pembangunan kota yang perlu dilihat daripada pelbagai aspek.
2. Persoalan kepentingan mengekalkan alam sekitar yang indah ketika membangunkan kota.
3. Persoalan mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi perancang bandar.
4. Persoalan kepekaan terhadap ekosistem alam yang unik
Soalan Set [3]

(i) Nyatakan maksud rangkai kata memungkinkan kemungkinan.                                            [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah ciri sebuah kota idaman pada abad ke-21 ?                       [3 markah]
(iii) Nyatakan tiga nilai kemanusiaan dalam sajak di atas.                                                            [4 markah]

SKEMA JAWAPAN SET [3]


(i) Maksud rangkai kata memungkinkan kemungkinan ialah menterjemahkan idea supaya menjadi
kenyataan.


(ii) Ciri sebuah kota idaman pada abad ke-21 ialah :

• Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.
• Mempunyai kemudahan telekomunikasi yang canggih.
• Mempunyai pusat perniagaan bertaraf antarabangsa.
• Mempunyai reka bentuk bangunan yang bercirikan antarabangsa dan tempatan.
• Mempunyai instiusi pendidikan yang bertaraf dunia
• Mempunyai sistem keselamatan yang canggih.
• Mempunyai landskap yang menarik.
• Memiliki rangkaian institusi kewangan yang mesra pengguna.


(iii) Tiga nilai kemanusiaan dalam sajak di atas.

• Bertanggungjawab
Bertanggungjawab ketika merancang kota

• Bijaksana
Bijaksana ketika memilih keutamaan dalam membangunan kota

• Jujur
Jujur melaksanakan pembangunan kota tanpa memusnahkan alam sekitar

• Berani
Berani mempertahankan warisan bersejarah apabila melaksanakan pembangunan kota

• Tegas
Tegas mematuhi peruntukan undang-undang ketika melaksanakan pembangunan kota

Tiada ulasan: