HALAMAN 2

Selasa, 2 Jun 2020

SEKMA RUMUSAN DAN PEMAHAMAN SET 9 - Cara-cara menjaga kesihatan diri
   SKEMA RUMUSAN
    PENDAHULUAN
PEND
JAWAPAN
MARKAH
P1
Petikan membincangkan usaha-usaha / langkah-langkah / kaedah- kaedah / pendekatan menjaga kesihatan diri di Malaysia / di negara kita.
2
P2
Rumusan   ini   membincangkan  usaha-usaha  / langkah-langkah /kaedah-kaedah / pendekatan menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya.
2

ISI TERSURAT (Cara-cara menjaga kesihatan diri)
ISI
JAWAPAN
MARKAH
S1
adanya kesedaran bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan.
2
S2
dengan mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan.
2
S3
melakukan pemeriksaan   kesihatan  berjadual   sekurang-kurangnya      tiga   kali setahun.
2
S4
perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat.
2
S5
melakukan senaman dua atau tiga kali seminggu.
2
S6
amalan meminum air kosong.
2
S7
mengamalkan senaman yang konsisten.
2
S8
rehat dan tidur yang secukupnya.
2

ISI TERSIRAT (Cabaran untuk melaksanakannya)
ISI
JAWAPAN
MARKAH
T1
banyak makanan tidak berkhasiat di pasaran.
2
T2
sibuk dengan tugas harian.
2
T3
kurang pengetahuan tentang cara penjagaan kesihatan diri.
2
T4
nafsu makan yang tidak terkawal.
2
T5
kurang prasarana / kemudahan melakukan aktiviti senaman / riadah.
2
T6
kurang     mendapat   galakan    daripada                 keluarga /pihak bertanggungjawab.
2
T7
iklan / promosi / jualan murah.
2

KESIMPULAN
ISI
JAWAPAN
MARKAH
K1
Kesimpulannya, setiap individu perlu menjaga kesihatan diri agar dapat melahirkan masyarakat yang sihat.
2
K2
Kesimpulannya,   semua  pihak haruslah  menyedari kepentingan menjaga kesihatan diri agar terhindar daripada penyakit.
2


Contoh Rumusan lengkap:

    Rumusan ini membincangkan langkah-langkah  menjaga kesihatan diri dan cabaran untuk melaksanakannya. (P)

                 Antara langkah menjaga kesihatan ialah adanya kesedaran bahawa tubuh sangat memerlukan penjagaan. (S1)Selain itu ialah dengan mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan. (S2)  Melakukan pemeriksaan kesihatan berjadual sekurang-kurangnya tiga kali setahun juga perlu.(S3) Seterusnya, kita haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat dalam kehidupan (S4)  di samping melakukan senaman dua atau tiga kali seminggu.(S5) Rehat dan tidur secukupnya juga dapat mengekalkan kesihatan. (S6)

                 Antara cabaran untuk melaksanakannya ialah kurangnya pengetahuan tentang penjagaan kesihatan diri. (T1)Individu yang sibuk dengan tugas harian juga tidak mempunyai masa untuk bersenam.(T2)

                 Kesimpulannya, setiap individu perlu menjaga kesihatan diri agar dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan dapat menyumbang pada kemajuan negara.

                                                                           (112 patah perkataan)SKEMA RUMUSAN PEMAHAMAN

SOALAN (i) Maksud rangkai kata tindakan awal  :
ISI
JAWAPAN
MARKAH
(i)
langkah / terlebih dahulu / mula-mula sekali / permulaan
2
(ii)
tindakan / terlebih dahulu / mula-mula sekali / permulaan
1
(iii)
Langkah / awal
1

SOALAN (ii) Kepentingan-kepentingan :

ISI
JAWAPAN
MARKAH
1
menjamin keceriaan hidup individu.
1
2
menjamin tahap kesihatan yang baik berterusan.
1
3
tahap kesihatan semakin meningkat dari sehari ke sehari.
1

SOALAN (iii) Peranan pihak sekolah untuk menimbulkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan dalam kalangan murid :
ISI
JAWAPAN
MARKAH
1
kempen / ceramah / pameran kesedaran menjaga kesihatan.
1
2
mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan / Sains.
1
3
aktiviti unit beruniform.
1
4
Program 1Murid 1Sukan.
1
5
pemeriksaan kesihatan di sekolah secara percuma.
1
6
jadual aktiviti riadah dan sukan
1
7
lawatan ke hospital.
1
Tiada ulasan: