HALAMAN 2

Ahad, 16 Jun 2013

BM 2 SPM - Analisis Skop Soalan Rumusan (NOV 2001 - JUN 2013)

              ANALISIS SOALAN 1 : MERUMUSKAN KARANGAN
         KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001- JUN 2013)

SPM
SKOP SOALAN
PERKATAAN YANG
SESUAI DITUKAR UNTUK
PENDAHULUAN
NOV 2001
Tanggungjawab penulis
peranan/ sumbangan/ tugas
JUN  2002
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
sumbangan/ kepentingan/ fungsi/
tugas
NOV 2002
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
usaha-usaha/ cara-cara/
kaedah-kaedah/ pendekatan/
teknik-teknik/ strategi/tindakan
JUN  2003
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
usaha-usaha/ cara-cara/
kaedah-kaedah/ pendekatan/ 
strategi/tindakan
NOV 2003
Kepentingan pelabelan makanan
faedah/ manfaat/ kelebihan/
kebaikan
JUN  2004
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan  awam di Malaysia.
kekangan/ kesulitan/ kerumitan/
hambatan
NOV 2004
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
manfaat/ kebaikan/ kelebihan/
kepentingan
JUN  2005
Cara-cara mengurus tekanan dankepentingan pengurusan tekanan kepada individu
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/
 usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
NOV 2005
Faedah-faedah hidup berjiran dancara-cara memupuk semangat kejiranan
manfaat/kepentingan/ kelebihan/
kebaikan 
JUN  2006
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
faedah/ manfaat/kepentingan/
 kebaikan/ keberkesanan 
NOV 2006
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/
usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
JUN 2007
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
faedah-faedah/manfaat/kelebihan/
kebaikan
NOV 2007
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
usaha-usaha/ cara-cara/
kaedah-kaedah/langkah-langkah/
 pendekatan/ teknik-teknik/ strategi
JUN 2008
Faedah membaca dan cara-caramenggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.

manfaat/ kepentingan/ kebaikan/
 kelebihan
NOV 2008
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
  manfaat/ kepentingan/ kebaikan/
  kelebihan
JUN 2009

Punca-punca  keracunan makanandan kesan-kesan keracunan makanan..
  faktor-faktor /sebab-sebab
NOV 2009

Kepentingan  tidur dari segi saintifikdan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
  faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
JUN 2010

Kesan pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
 implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah
 
NOV 2010

Kebaikan makan coklat dan cara-caramemajukan industri coklat
manfaat/ kepentingan/ faedah/
  kelebihan
JUN 2011

Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh.
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
NOV 2011

Kepentingan bahasa kebangsaan danmasalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN 2012

Ciri-ciri perunding yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding.
 sifat-sifat
NOV 2012

Faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita.
 punca/sebab-sebab
JUN 2013

Khasiat cendawan terhadap kesihatan manusia dan usaha-usaha memajukan perusahaan cendawan
faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan

Tiada ulasan: