HALAMAN 2

Ahad, 9 Jun 2013

INSTURMEN PBS BAHASA MELAYU (PELAJAR) B3 DB1 E1
SMK DATO’ SYED ESA, BATU PAHAT, JOHOR.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN SATU
BAHASA MELAYU – 2013

BAND
3
PERNYATAAN STANDARD
Memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar – dituturkan, dibaca dan ditulis
DESKRIPTOR
B3 DB1
Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting.
EVIDENS
B3 DB1 E1
Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca.

NAMA                        :   _____________                     TINGKATAN           :  _______________
NO KAD PENGENALAN:  ______________                    TARIKH                   :  _______________

Arahan:
1.   Baca petikan secara senyap dan gariskan isi-isi penting tentang peranan pusat sumber sekolah
2.   Tulis ringkasan lengkap.

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu ringkasan tentang peranan pusat sumber sekolah   Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 80  patah perkataan. Anda digalakkan untuk menggunakan ayat anda sendiri.


          Sejak dahulu lagi sesebuah sekolah dianggap tidak lengkap jika tidak mempunyai satu perpustakaan. Perpustakaan itu pula dianggap sebagai gedung ilmu dan sumber pengetahuan. Hal ini bermakna, kalau sebelum ini perpustakaan     merupakan pusat pengumpulan bahan bercetak dan bilik alat yang merupakan tempat pengumpulan bahan-bahan alat pandang dengar, sekarang kedua-dua tempat ini diintegrasikan untuk menjadi pusat sumber sekolah.
Pusat sumber sekolah berfungsi sebagai pusat untuk menyediakan, menyimpanmengedarkan, dan memberi perkhidmatan koleksi bahan. Sama ada bersaiz sekadar sebuah bilik darjah ataupun berdiri megah berbentuk bangunan sendiri, pusat sumber sekolah berpotensi besar dalam meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan tahap intelektual warga sekolah, khususnya murid. Usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu yang menjadi satu daripada fokus tahunan pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah dapat mengadakan kolaborasi dengan Panitia Bahasa Melayu dalam program peningkatan akademik.
Pusat sumber sekolah juga merupakan tempat berlakunya segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pemelajaran. Konsep pusat sumber sekolah ini adalah berkaitan dengan konsep pendidikan moden, iaitu untuk mewujudkan keadaan belajar secara kendiri. Dengan yang demikian, setiap individu boleh menentukan kehendak pelajarnya dan merancang sesuatu bagi memupuk keperluan dan kehendak yang tersendiri. Pusat sumber sekolah sememangnya dapat membantu dan membaiki kualiti pendidikan negara agar dapat memberikan asas yang kukuh bagi membentuk masyarakat berpengetahuan. Oleh itu, golongan pendidik sentiasa diingatkan supaya menghasilkan pengajaran yang berkesan.
Pada masa yang sama, pusat sumber sekolah perlu dilengkapi dengan alat bahan, dan kemudahan. Pusat sumber yang lengkap dan menepati kehendak pelanggannya membolehkan proses capaian maklumat dilaksanakan dengan berkesan. Antaranya termasuk penyediaan keratan akhbar dan koleksi rencana daripada majalah. Selain itu, pusat sumber sekolah mampu menghasilkan bahan-bahan yang mudah dan murah, tetapi berkesan kepada pelanggannya. Jadi, pusat sumber sekolah disediakan bertujuan untuk memajukan sumber pelbagai media bagi kegunaan guru dan pelajar.
Tegasnya, dapatlah dikatakan bahawa peranan pusat sumber sekolah sangat luas. Di samping memupuk minat gemar membaca dan membuat penyelidikan, diharapkan apabila pelajar dapat memanfaatkan pusat sumber sekolah, mereka akan dapat menjadi pelajar yang berdedikasi, berfikiran matang, berdisiplin, dan dapat mengembangkan bakat, serta kebolehan mereka berdasarkan minat dan kecenderungan masing-masing.

(Dipetik dan diubah suai daripada ‘Pusat Sumber Meningkatkan PenguasaanBahasa Melayu’ oleh Zuridah Hanim Md. Akhir, Pelita Bahasa, April 2011)Tandatangan Pelajar                                                                       Tandatangan Pentaksir………………………………                                                        ……………...........

Menguasai

Tidak MenguasaiSila klik DI SINI untuk melihat instrument guru. 

Tiada ulasan: