HALAMAN 2

Ahad, 9 Jun 2013

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

PBS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

DSP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS1

Tahu


B1
Mengetahui perkara  yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.
B1 DL1 (Band 4 SK)
Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah.
(T1 1.0 Aras 1(i))B1 DB1
Membaca ayat daripada sesuatu sumber.B1 DT1
Menulis ayat mudah.B1 DL1 E1
Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian.
(1.1)


B1 DB1 E1
Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan.


B1 DT1 E1
Menulis ayat mudah dengan bimbingan.
(FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS)


BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS2

Tahu dan FahamB2
Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.
B2 DL1
Mendengar dan memahami  sesuatu perkara.
(T1 10.1 Aras 1 (i))
B2 DB1
Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks.B2 DT1
Menulis  jawapan  pemahaman.
  
B2 DL1 E1
Menceritakan perkara yang didengar .


B2 DB1 E1
Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan.
B2 DT1 E1
Menjawab soalan pemahaman dengan betul.BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS


3

Tahu, faham dan boleh buat


B3
Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.

B3 DL1
Bersoal jawab tentang sesuatu perkara.
(T1 1.4 Aras 1 (v))B3 DB1
Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting.
(T1 8. 7 Aras 1(iii))
B3 DT1
Menulis ayat dalam perenggan.
B3 DL1 E1
Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat.

B3 DL1 E2
Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara.


B3 DB1 E1
Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca.

B3 DB1 E2
Menyusun isi penting.


B3 DT1 E1
Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan.


B3 DT1 E2
Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan.


BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS4

Tahu, faham, boleh buat dengan beradab
B4
Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.B4 DL1
Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
(T1 1.5 Aras 1 (iv))
B4 DB1
Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan.
(T1 7.5 Aras 1 (viii))B4 DT1
Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk.B4 DL1 E1
Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan.
B4 DB1 E1
Menjelaskan  maksud yang tersurat dan tersirat  dengan betul daripada pelbagai bahan.
B4 DT1 E1
Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk.

B4 DT1 E2
Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul.
BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS5

Tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpujiB5
Memproses  maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.B5 DL1
Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara .
(T1 1.5 Aras 1 (v))B5 DB1
Membaca dan mengolah maklumat.


B5 DT1
Mengolah maklumat secara bertulis.
B5 DL1 E1
Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
B5 DB 1 E1
Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat.

B5 DB 1 E2
Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens.B5 DT1 E1
Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan  ayat yang gramatis.

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS


6

Tahu, faham, boleh buat dengan beradab misali.B6
Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.


B6 DL1
Mempertimbangkan perkara-perkara yang dikemukakan dalam perbincangan  secara rasional.
(T1 3.4 Aras 3 (i))
B6 DB1
Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat daripada pelbagai bahan.B6 DT1
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh.
(T1 12.0 )

B6 DT2
Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan.
(T1 12.6)
B6 DL1 E1
Menyampaikan  hujah secara kritis dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain.

B6 DL1 E2
Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan.


B6 DB1 E1
Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan.

B6 DB1 E2
Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca.


B6 DT1 E1
Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah.

B6 DT1 E2
Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh.B6 DT2 E1
Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.Tiada ulasan: