HALAMAN 2

Sabtu, 22 Jun 2013

TUGASAN KARANGAN CITRA BAHASA MELAYU - Pelajar tingkatan 1 Cerdik dan tingkatan1 Bestari 2013

Tarikh Tugasan dikeluarkan         :       22 Jun 2013 (Sabtu)
Tarikh Hantar                                 :        Sebelum atau pada 25 Jun 2013 (selasa)

TUGASAN CITRA
Arahan Soalan:
1.   Salin Karangan Citra dalam buku karangan.  (Pelajar yang tak dapat 
      buku karangan salin dalam 'test pad')

       a)   Karangan 15 - Punca-punca Jerebu      KLIK SINI
       b)  Karangan 17 -  Langkah-langkah mengatasi Jerebu    KLIK SINI

2.   Setelah menyalin setiap satu karangan
      a)   senaraikan penggunaan 
            -  peribahasa
            -  Cogan kata
            -  frasa-frasa menarik
            
       b)   senaraikan sekurang-kurangnya 10 kosa kata dan beri maksud dengan 
              merujuk kamus.

3.    Baca karangan 15,16, dan 17 dan  tentang punca-punca , kesan-kesan dan langkah-
       langkah mengatasi jerebu sebagai persediaan untuk ujian lisan pbs band 5 
       pada minggu hadapan.
       karangan 16 - KLIK SINI

4.   Sebarang masalah sila tanya di chatbox. Terima kasih.Tiada ulasan: