HALAMAN 2

Sabtu, 7 Mac 2020

KARANGAN RENCANA - CIRI-CIRI REMAJA BERWAWASAN


Sekolah anda telah menganjurkan pertandingan menulis rencana bersempena dengan Bulan Bahasa Melayu. Anda berminat untuk menyertai pertandingan tersebut.  Tajuk yang telah anda pilih ialah Ciri-ciri Remaja Berwawasan.
Tulis rencana anda selengkapnya.                                        

CIRI-CIRI REMAJA BERWAWASAN
Oleh:  Muhammad Azhar bin Mohd. Yassin

        Remaja pada masa ini merupakan angkatan muda yang akan menjadi tonggak pemerintahan pada masa hadapan. Bijak pandai ada berkata, sekiranya kita hendak melihat kepimpinan masa hadapan, lihatlah remaja yang ada pada masa ini. Lantaran itu, dalam menempuh era milenium yang sarat dengan cabaran ini,  ciri-ciri remaja yang kamil dan mempunyai nilai keinsanan yang syumul penting untuk membangunkan negara. Dalam hal ini, semua pihak berperanan bagi melahirkan remaja yang mempunyai  ciri-ciri remaja yang berwawasan.

        Memang tidak dapat dinafikan, ciri yang utama ialah berakhlak mulia. Hal ini demikian kerana akhlak yang luhur, datang dari hati yang bersih. Remaja yang berakhlak mulia akan suka didampingi malah akan meraih rasa hormat daripada orang sekeliling. Remaja yang berakhlak mulia pasti tidak akan terjebak dengan kemelut sosial yang mementingkan dunia hedonistik semata-mata serta berusaha untuk menghindarkan diri daripada bergaul dengan remaja-remaja yang bermasalah. Taat pada agama sudah pasti dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia kerana semua agama di dunia menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Secara tidak langsung, remaja yang mempunyai sikap mahmudah dapat dilahirkan seterusnya dapat menjadi seorang insan yang kamil. Remaja yang berakhlak mulia juga sudah pasti dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk, yang mana kaca, yang mana permata, bak kata peribahasa yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Jelaslah bahawa berakhlak mulia merupakan salah satu ciri remaja berwawasan.
            
        Selain itu, remaja berwawasan sudah pasti mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan tinggi. Remaja yang berwawasan pasti akan berusaha untuk mencari ilmu dan sentiasa dahagakan ilmu. Pepatah ada juga mengatakan ‘carilah ilmu sehingga ke negeri China’ kerana ilmu yang ada hanya setitik daripada selautan. Malahan, Albert Einstein juga pernah berkata ‘semakin banyak yang dipelajari, semakin banyak yang tidak diketahui’. Dengan melahirkan remaja yang berilmu pengetahuan, anak muda ini tidak akan mudah ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta akan sentiasa dihormati dan disanjung oleh masyarakat sekeliling. Jelaslah bahawa, remaja yang berilmu pengetahuan juga merupakan ciri yang tikdak kurang pentingnya dalam melahirkan remaja yang berwawasan.
            
        Di samping itu, remaja yang berwawasan juga akan mempunyai matlamat dalam hidup dan sentiasa gigih untuk menggapai gamitan menara impian tersebut. Sudah tentulah budaya pesimistik dan culas dikikis serta dibuang jauh untuk mencapai kejayaan walau seruwet manapun yang diamalkan oleh remaja berwawasan ini. Secara langsung, remaja berwawasan akan gigih berusaha menggunakan setiap detik dan waktu agar diisi dengan perkara yang bermanfaat  dan berfaedah kerana masa itu emas. Selain itu, masa yang pergi tidak mungkin akan kembali. Oleh itu, remaja yang berwawasan akan memastikan setiap masa yang terluang diisi dengan perkara yang mendatangkan maslahat seperti menelaah buku, beriadah atau melakukan ibadah kerana cendekiawan ada mengatakan masa ibarat pedang,sekiranya kita leka mata pedang itu akan  memenggal kita. Jelaslah bahawa, gigih berusaha merupakan ciri yang signifikan dalam melahirkan remaja yang berwawasan.
            
       Sementelahan itu, bersemangat patriotik juga merupakan ciri remaja berwawasan. Remaja yang berwawasan akan berusaha menjaga nama baik negara serta memerah keringat untuk menaikkan nama negara. Remaja yang berwawasan juga akan mengekalkan perpaduan negara yang sudah sedia terjalin ukhuwah sesama manusia mahupun berlainan bangsa dan agama demi menyahut seruan ‘Satu Malaysia’ yang diuar-uarkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Terbuktilah bahawa, remaja yang berwawasan akan mempunyai semangat patriotik yang tinggi.
            
       Seterusnya, remaja berwawasan juga perlu berpegang teguh kepada suruhan agama.  Semua agama menganjurkan penganutnya untuk membuat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri masyarakat sekeliling dan negara.  Justeru remaja yang berpegangan agama tidak akan melibatkan diri dalam sesuatu perkara yang memudaratkan masa depan sendiri.  Gejala-gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah, perlumbaan motosikal haram dan gejala-gejala sosial  pasti dijauhi demi masa depan yang cemerlang. Landasan yang digariskan oleh agama akan menjadi panduan hidup remaja dan berusaha menjadi remaja yang mampu memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara.  Sudah terang lagi bersuluh, pegangan agama yang kukuh mampu melahirkan remaja berwawasan yang menjadi harapan negara pada masa depan.

        Tuntasnya, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.  Justeru semua pihak haruslah menggembleng tenaga dan usaha untuk melahirkan remaja yang berwawasan.  Remaja berwawasan yang menjadi aset negara akan memastikan Malaysia akan terus maju dan terkenal di seluruh pelosok dunia pada masa hadapan. 

Tiada ulasan: