HALAMAN 2

Rabu, 18 Mac 2020

Pemantapan Tatabahasa SPM - EJAAN & IMBUHAN

  
Pemantapan Tatabahasa - Imbuhan dan Ejaan


LATIH TUBI BAHASA

 Set I
Petikan di bawah ini mempunyai enam kesalahan dari segi imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahahan-kesalahan itu.

      Peranan rakan sebaya dalam pembentukan keperibadian seseorang remaja tidak boleh memandang rendah. Kajian-kajian yang telah dijalankan terbukti bahawa ada kalanya pengaruh rakan sebaya terhadap remaja mengatasi pengaruh ibu bapa. Pengaruh ini memperoleh kekuatan penambah apabila ibu bapa gagal memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Dalam keadaan seperti ini, seseorang remaja akan mula menggantung pada rakan-rakan sebaya untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Malah, mereka akan mula mengikut segala telunjuk rakan-rakan sebaya tersebut dalam usaha memenangkan hati rakan-rakan.

                                                                                   [ 6 markah ]
LATIH TUBI BAHASA

Set 2 (SPM NOV 20I8)
Dalam petikan di bawah ini terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan dari segi imbuhan..   Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan dari segi imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

        Pusat Pengajian Sains Fizik Universiti Malaysia telah memulakan pelbagai kajian sainstifik dalam bidang pertanian.  Di samping menghasilkan buah-buahan yang bermutu, hasil kajian ini juga mempunyai nilai komersil.  Piawaian rasmi yang dapat memenuhi kehendak pengguna harus diujudkan untuk memastikan pengguna mampu nikmati kualiti buah-buahan secara optimum.  Selain itu, kawalan mutu bagi produk asas tani termasuklah keseragaman kualiti  juga dapat menggalakan persaingan sihat dalam pemasaran global.

                                                                                  [ 6 markah ]


Set 3 (SPM NOV 20I9)

Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalalahan dari segi imbuhan..   Senaraikan dan betulkan kesalahahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan dari segi imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i)  Beberapa orang arkitek termashur telah terlibat dalam mereka bentuk Istana Negara yang menjadi lambang memegahkan negara.

(ii)  Untuk mengatasi masalah banjir yang merosakkan infra struktur pihak berkuasa tempatan telah dalamkan longkang dan membina tebatan.

(iii) Kementerian Kesihatan Malaysia disyorkan kepada semua pengusaha kefeteria supaya sentiasa menitikberatkan tahap kebersihan premis masing-masing.

                                                                                                                                                                                                    [6 markah]
Set 4 (SPM NOV 20I7)


Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalalahan dari segi imbuhan..   Senaraikan dan betulkan kesalahahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan dari segi imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.(i)   Kejadian gelongsuran tanah dan  banjir lumpur yang merosakkan banyak rumah itu berpunca daripada diterokai hutan yang tidak terkawal.


(ii)   Ibu bapa seharusnya menggalakkan anak-anak menghadiri kelas tiusyen di sekolah daripada membiarkan mereka berkunjung ke kafe siber untuk melayar internet.

(iii)  Semua jurulatih sukan yang menerima pengtauliahan sebentar tadi dinasihati supaya melaksanakan tanggungjawab dengan berdidikasi dan bersemangat tinggi. Semak jawapan di sini.... 


Tiada ulasan: