HALAMAN 2

Sabtu, 16 Mei 2020

LATIHAN PEMAHAMAN SAJAK GELANGGANGNama:
Tingkatan: 4 ST
Tarikh:  14 Mei 2020

Sumber    :  Buku Kerja
Praktis SPM 4 (muka surat  108)
Nota rujukan muka surat 101/102


Baca sajak di bawah dengan teliti ,  kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri.

SAJAK : GELANGGANG

  1. Ini gelanggang kita
yang diwariskan oleh pendekar-pendekar datuk moyang lebih
lima dekad yang lalu
satu persepakatan kaum untuk diturunkan kepada anak cucu
di kemudian hari.

  1. Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina dari keringat
dan air mata
dengan gelanggang inilah negara aman makmur rakyat
berpadu
kita pelihara gelanggang ini dengan kejap sepenuh hati
kita mempertahankan kedaulatan watan dari anasir jahat
kerana telah terbukti dapat menyatupadukan pelbagai
keturunan.
       
  1. Para pendekar kita harus berani berjuang menangkis tohmahan
demi mempertahankan maruah gelanggang keramat suci ini
suara-suara momokan sumbang memperlekehkan menyentuh
hati nurani
kita sanggah nyah tanpa kompromi dari menggugah
gelanggang
jangan sekali bermain api kelak membinasakan diri sendiri.

  1. Marilah pahlawan setia kita kukuhkan ukhuwah
elakkan pertelingkahan sesama sendiri.
       
  1. Kitalah pewaris abadi yang menjunjung amanah ini
agar kecemerlangan tercerna di persada arena
terus memacu kejayaan demi maruah harga jati diri
membina sebuah negara bangsa yang harmoni dan dihormati
kita junjung dan taat hingga ke akhir hayat.
  
(I)                  Beri maksud persada arena.(2 markah)
-          Peringkat dunia
Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________

(II)               Pada pendapat and, apakah saha-usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk  menghargai jasa bekas pejuang tanah air? [3markah]
-           Kerajaan peru memberi   penghargaan  yang bersesuaian dengan jasa mereka seperti menberi anugerah pingat pahlawan negara
-          Memberi imbuhan seperti mengurniakan tanah untuk diusahakan , rumah dan kewangan dan sebagainya
-          Memberikan biasiswa utuk membantu anak-anak pejuang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

Jawapan  lengkap: ________________________________________________________________________________________________________________________________


       (iii) Huraikan dua  persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut.  
             [4 markah]
-           Persoalan semangat   cinta  akan negara yang tidak berbelah bahagi -  contoh di rangkap dua , penyajak menyatakan bahawa negara harus  dijaga dengan penuh tanggunjawab  daripada dicerobohi  oleh orang luar
-          Persoalan  kepentingan perpaduan dalam masyarakat – contoh –  di rangkap satu penyajak menyatakan bahawa hubungan baik sesama  rakyat  berbilang kaum dapat mengelakkan permusuhan

Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________
       (iv)   nyatakan  seruan penyajak dalam rangkap ke empat.        [2 markah]
-          Menyeru semua rakyat yang cinta akan negara supaya menguatkan hubungn persaudaraan
-          Menyeru rakyat berbilang kaum supaya bersatu padu untuk mengelakkan  perbalahan dan pergaduhan

Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________

 (v)  Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh masyarakat berbilang kaum di
              Malaysia  untuk mengekalkan perpaduan .  [3 markah]

Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________

      (vi)    Huraikan  dua nilai murni yang terdapat dalam sajak Gelanggang  [4 markah]

Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________


Praktis Berpandu (M/S 106)
Kesetiaan kepada pemerintah amat penting dalam sesebuah negara.
Pada pendapat anda, apakah kepentingn kesetiaan rakyat kepada pemerintah?
-          Mewujudkana negara yang amat dan harmoni kerana tiada konflik antara rakyat dengan pemerintah
-          Dapat memajukan dan membangunkan negara   - rancangan pembanguan   negara dapat dijalankan   dengan lancar
-          Menunjukkan semangat  patriotik  yang tinggi dalam kalangan rakyat terhadap pemimpin dan Negara


Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________Tiada ulasan: