HALAMAN 2

Rabu, 13 Mei 2020

TUGASAN PEMAHAMAN SAJAK AKU MEMBACA LAGI - PKP 10/05/2020


Nama:
Tingkatan:
Tarikh:

LATIHAN  PKP 4

Arahan Tugasan.
1.    Sila rujuk buku kerja muka surat 106  
2.    Sila lengkapkan latihan sajak aku Membaca Lagi  
3.    Untuk Praktis SPM 2 , anda diberi isi penting untuk menjawab soalan pemahaman. Anda hanya perlu menulis semula jawapan pemahaman menggunakan ayat yang  lengkap dan gramatis.
4.    Print latihan dan kemas kini  dii dalam fail tugasan.
Praktis SPM 2 (m/s  106)      


AKU MEMBACA LAGI

1  
Aku mendongak langit
membaca garis dan titik
menaakuli kebesaran-Mu
di bawahnya gumpulan mega
hembasan bayu dan banjaran gunung. 

2  
Kuselusuri alam
kicauan burung
desiran ombak dan wajah pelangi
mewarnai kehidupan umat-Mu.

3
Aku mendongak lagi
membaca langit
di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh
dahan dan ranting terkulai
daun-daun berguguran
helai demi helai
di lantai tanah airku yang makmur.
 .

         4
Aku membaca langit
Kutemui
bulan dan bintang menangis
meratapi luka nasib bangsa.

5
Aku mendongak lagi
menitis air mata langit
membasahi bahasa Melayuku
yang berdarah.

Razli Mohdd. Yussof

SET 1
Baca sajak di atas  dengan teliti. Kemudian jawab soalan –soalan yang berikutn ya menggunakan ayat anda sendiri.


(i)                 Apakah masud mewarnai kehdupan umat-Mu?  [ 2 markah]
-        Seperti melengkapi pelbagai aspek cara hidup manusia
Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________

(ii)                Dalam sajak itu, penyajak ada menyentuh persoaan nasib bahasa Melayu.
Pada pendapat anda, apakah kesannya jika bahasa Melayu terus terpinggir? 
                                                                                                               [3 markah]
-           
-          Status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan
-           tergugat
-          Bahasa Melayu tidak akan dikenali oleh generasi akan datang
-          Bahasa Meayu akan lenyap daripada muka bumi ini
-          Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________


(iii)             Selain persoalan bahasa sebagai maruah bangsa jelaskan dua persoalan lain yang terdapat dalam sajak tersebut.                                  4 markah]

-persoalan keindahan alam semula jadi dan kebesaran Tuhan – contohnya penyajak mengagumi kebesaran Tuhan yang menicipta pelbagai khaznah alam yang indah

-  Persoalan kesedihan pejuang bangsa akan nasib  bahasa Melayu – contohnya penyajak berasa sangat sedih akan nasib bahasa Melayu yang tercemar akan merosakkan dan merugikan bangsa itu sendiri.

Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________


Soalan tambahan      

SET 2

(iv)              Nyatakan perasaan penyajak yang digambarkan dalam rangkap 1 sajak tersebut.                                                                                          (2 markah)
-          Penyajak berasa bersyukur
-          Penyajak berasa kagum
-          Apabila menghayati keagungan dan keinndahan  alam ciptaan Tuhan  seperti kepuan awan dan angin yang berhembus dari barisan gunung

Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________


(v)                Pada pendapat anda , apakah peranan masyarakat dallam memelihara keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan?              [3 markah]
-          Bekerjasama menjaga kebersihan dan kendahan alam sekitar – tidak membuang sampah merata-rata  atau ke dalam sungai
-          Tidak melakukan pembakaran terbuka  - boleh mencemarkan udara
-          Melaporkan  kepada pihak  berkuasa jika meihat ada pihak yang mencemarkan alam

(vi)              Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak tersebut dengan mengemukakan contoh huraian yang sesuai.   [4 markah]
Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________

(vii)             Huraikan dua pengjaran yang terdapat dalam sajak tersebut dengan mengemukakan contoh huraian yang sesuai.   [4 markah]
Jawapan  lengkap: ____________________________________________________________________________________________________________________________


                                 (rujuk nota dii buku kerja  muka surat 98)





Tiada ulasan: