HALAMAN 2

Ahad, 1 Mac 2020

ANALISIS - Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)


Syair
Maksud Syair
Tamatlah kitab dikarang orang,
akalnya pendek ilmunya kurang, daripada sangat hajatku gerang, diperbuat juga sebarang-barang .
Rangkap 1:Penyair telah tamat mengarang kitab supaya dapat dijadikan SYAIR NASIHAT (Penghujung Thamarat at-Muhimmah)
Melepaskan hati yang terbuku, pengajaran kepada sekalian anakku, mudah-mudahan betul tingkah dan laku, perangai yang baik biar terpaku.
Rangkap 2 : Ayah berharap agar anaknya akan menjaga tingkah laku dan menjadi insan yang berakhlak mulia.
Dengarkan tuan ayahanda berperi, kepada anakanda muda bestari,
nasihat kebajikan ayahanda beri, amalkan jangan malas dan ngeri.
Rangkap 3: Ayah menasihati anaknya agar tidak bersikap malas.
Ayuhai anakanda muda remaja,
 jika anakanda menjadi raja,
hati yang betul hendaklah disahaja,
serta rajin pada bekerja.
Rangkap 4 :Menurut ayahnya lagi, jika anaknya itu menjadi raja, dia hendaklah bertindak dengan betul dan rajin bekerja.
Kerja kebajikan janganlah malas,
zahir dan batin janganlah culas, jernihkan hati hendaklah ikhlas,
seperti air di dalam gelas.
Rangkap 5: Ayah menasihati anaknya supaya rajin berbuat kebajikan. Pada masa yang sama, hati perlulah ikhlas dan bersih.
Menuntut ilmu janganlah segan,
 ilmu yang benar jangan yang bukan, iaitu ilmu yang kebajikan, di kitab ini sudah disebutkan.
Rangkap 6 :Ayah menasihati anaknya supaya tidak malas untuk menuntut ilmu. Ilmu yang drtuntut itu mestilah ilmu yang betul seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.
Hendaklah anakanda mengaji selalu, dari yang lain lebihkan dulu,
had syarak janganlah dilalu,
tidaklah anakanda beroleh malu.
Rangkap 7:Ayah menasihati anaknya agar rajin mengaji dan hal ini perlu diberi keutamaan daripada hal yang lain. Hukum syarak pula tidak boleh dilanggar kerana akan menyebabkannya mendapat malu.
Segala perbuatan dengan berilmu,
maka kebajikan boleh bertemu,
jika sebarang-barang diramu,
akhirnya anakanda jatuh tersemu
Rangkap 8: Sebarang tindakan perlu didasarkan kepada ilmu pengetahuan agar membawa kebaikan. Ayah juga menasihati anaknya agar berhati-hati dalam melakukan setiap perkara agar tidak terjerumus dalam perkara yang membawa kemudaratan.
Ilmu itu benar faedahnya,
membezakan hak dengan batilnya, mengetahui rakyat benar salahnya, supaya dihukumkan dengan adilnya.
Rangkap 9: Ilmu itu banyak manfaatnya kerana dengan ilmu, perkara yang benar dengan perkara yang tidak benar dapat dibezakan. Dengan adanya ilmu, pemimpin dapat mengetahui sama ada rakyat benar atau salah dan dapat menjatuhkan hukuman yang adil kepada mereka.
Jika ilmu tidak diendah,
sebab anakanda capak permudah,
rakyat datang membawa gundah, anakanda tercengang tunduk tengadah
Rangkap 10 :Selanjutnya, jika ilmu pengetahuan itu dianggap remeh, hal ini tentu akan membawa masalah kepada anaknya jika menjadi pemerintah. Jika ada rakyat yang datang untuk menyatakan masalah, anaknya tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut kerana tiadanya ilmu pengetahuan.
Hendak menghukumkan tiada tahu, hendak diam hati tak mahu,
berpeluk tubuh tangan ke bahu, mengeluh mengucap mengata Allahu.
Rangkap 11: Anaknya tidak tahu untuk menjatuhkan hukuman dan tidak mahu pula berdiam sahaja. Anaknya itu cuma mampu berpeluk tubuh dan menyebut nama Allah SWT.
Terkadang duduk mendiamkan diri, sepatah tidak mengeluarkan peri,
penat duduk bangkit berdiri,
lalu masuk ke dalam purl.
Rangkap 12 :Akhirnya, anaknya tidak dapat berkata apa-apa. Setelah penat duduk dan bangun, anaknya itu akan menyembunyikan diri di dalam istana.
Orang berdakwa duduk menanti,
serta dengan bersakit hati, hairan takjub tidak mengerti,
sebab bicaranya belum pasti.
Rangkap 13: Orang yang ingin mendapatkan pengadilan akan menjadi marah kerana perbicaraan belum pasti dapat dilakukan.
Terkadang dihukumkan dengan biladah, bukannya syarak bukannya 'adah,
 ambil lekas jalan yang mudah,
supaya jangan berhati gundah.
Rangkap 14: Sebarang hukuman tidak boleh diambil mudah. Jalan yang terbaik ialah kembali merujuk kepada hukum syarak untuk mendapatkan ketenangan hati.
Jika demikian apa jadinya,
hukum tak betul dengan jalannya,
di hadapan majlis diterimanya,
di belakang kelak diumpatnya.
Rangkap 15 :Jika perbicaraan tidak dijalankan mengikut hukum, maka pemimpin pasti akan dikeji oleh rakyat.
Jika yang benar kita hukumkan,
di belakang jangan kita hiraukan,
umpat dan puji kita biarkan,
kepada Allah kita syaksikan.
Rangkap 16: Jika perbicaraan tidak dijalankan mengikut hukum Allah SWT, maka kejian dan pujian rakyat bawahan tidak perlulah dihiraukan oleh mereka.
Fasal 1
Jika anakanda jadi menteri,
orang berilmu anakanda hampiri,
 lawan mesyuarat lawan berperi,
supaya pekerjaan jadi ugahari
Rangkap 17 :Ayah berpesan lagi, jika anaknya menjadi menteri, dia digalakkan untuk berdamping dengan orang yang berilmu supaya dapat memudahkan segala kerjanya.
Hendaklah periksa adabnya wazir,
di dalam kitab sudah terukir,
hendaklah jauhkan pekerjaan mungkir, supaya jangan jadi tergelincir.


 (Dipetik daripada antologi Baik Budi, Indah Bahasa, Tingkatan 2).
Rangkap 18 :Ketua haruslah memerhatikan tingkah laku pegawai bawahannya supaya penyelewengan tidak berlaku.

1.      Tema
Nasihat bapa kepada anak tentang kepentingan menuntut ilmu pengetahuan jika anaknya dilantik sebagai raja atau menteri supaya dapat memimpin negara dengan jujur dan ikhlas.

2.      Persoalan
(a) Setiap pemimpin diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan.
(b) Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mempunyai hati yang mulia, bijak, adil, dan saksama ketika menjalankan tugas.
(c) Kerja kebajikan yang dilakukan harus dibuat dengan penuh keikhlasan.
(d) Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang benar seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.
(e) Pengadilan dan perbicaraan yang dijalankan mestilah berlandaskan ilmu pengetahuan supaya tiada kesilapan ketika menjatuhkan hukuman.
(f) Hukuman yang dijalankan mengikut hukum syarak akan menenangkan hati pemimpin.
(g) Ketaatan dan kepatuhan rakyat terhadap pemimpin.
(h) Apabila pemimpin bergaul dengan orang yang berilmu, maka segala kerja akan menjadi mudah.
(i) Tugas pemimpin adalah untuk memantau setiap tugas yang diamanahkan kepada orang bawahan agar tidak berlaku penyelewengan.

3.      Bentuk
(a) Syair ini terdiri daripada lapan belas rangkap.
(b) Semua baris merupakan maksud.
(c) Bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama.
(d) Panjang pendek baris tidak sama, iaitu antara tiga hingga enam patah kata.
Contohnya,  diperbuat juga sebarang-barang ilmu yang benar jangan yang bukan
(e) Jumlah suku kata dalam pantun ini antara lapan hingga suku kata.
Contohnya, had syarak jangan dilalu pengajaran kepada sekalian anakku Syair ini berbentuk terikat.

4. Unsur Bunyi
(a) Asonansi. Contohnya, • Ayuhaanakanda muda remaja (perulangan vokal a)
(b) Aliterasi. Contohnya, • maka kebajikan boleh bertemu. (perulangan konsonan m)
(c) Rima akhir :
·         rangkap 1: aaaa;
·         rangkap 2: aaaa;
·         rangkap 3: aaaa;
·         rangkap 4: aaaa;
·         rangkap 5: aaaa;
·         rangkap 6: aaaa;
·         rangkap 7: aaaa;
·         rangkap 8: aaaa;

·         rangkap 9: aaaa;
·         rangkap 10: aaaa;
·         rangkap 11: aaaa;
·         rangkap 12: aaaa;
·         rangkap 13: aaaa;
·         rangkap 14: aaaa;
·         rangkap 15: aaaa;
·         rangkap 16: aaaa;

    4.Gaya Bahasa

Gaya Bahasa
Contoh
Anafora (perulangan pada awal perkataan)
Hendak menghukumkan tiada tabu,
hendak diam hati tak mahu,
Inversi
nasihat kebajikan ayahanda beri;
Kata ganda
sebarang-barang;
Penggunaan bahasa Arab
ikhlas; syarak; batil; Allahu; biladah; `adah; Allah
Simile
seperti air di dalam gelas.
Sinkope
seperti air di dalam gelas.


5.Nilai dan Pengajaran

Nilai
Pengajaran
Nilai keadilan.
Pemerintah haruslah bersikap adil dan tidak boleh bertindak zalim terhadap rakyat.
Nilai berilmu
Seseorang pemimpin mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup agar dapat memudahkan urusan pentadbiran.
Nilai keikhlasan
Kita hendaklah ikhlas dalam melakukan setiap pekerjaan.
Nilai tawakal
 ( berserah diri)
Kita haruslah bertawakal dan berserah kepada Allah SWT setelah membuat apa-apa keputusan berdasarkan syariat.1 ulasan:

Unknown berkata...

If you're looking to lose kilograms then you certainly have to start using this totally brand new tailor-made keto plan.

To create this keto diet, certified nutritionists, fitness couches, and chefs have united to produce keto meal plans that are efficient, decent, cost-efficient, and fun.

From their first launch in January 2019, thousands of individuals have already transformed their body and well-being with the benefits a certified keto plan can offer.

Speaking of benefits: clicking this link, you'll discover 8 scientifically-confirmed ones offered by the keto plan.