HALAMAN 2

Selasa, 10 Ogos 2021

SKEMA RUMUSAN 6 - LANGKAH-LANGKAH MENANGANI COVID-19 DAN IMPAK PENULARANNYA

SKEMA RUMUSAN - 6
LANGKAH-LANGKAH MENANGANI COVID-19 DAN IMPAK PENULARANNYA


Pendahuluan (2 markah)

                                                                                                                                    Markah

P1   Rumusan/petikan membincangkan langkah-langkah/usaha-usaha/cara-cara

menangani COVID-19 (F 1) dan kesan-kesan/impak penularan wabak

COVID-19 (F 2)                                                                                                              2

P2   Rumusan/petikan membincangkan langkah-langkah/usaha-usaha/cara-cara menangani

       COVID-19 (F1)                                                                                                               1

P3  Rumusan/petikan membincangkan kesan-kesan/impak penularan wabak COVID-19

      (F2)                                                                                                                                   1

P4  Rumusan/petikan membincangkan COVID-19                                                               0

 

Isi Tersurat    (16 markah)

Bahan 1

Fokus 1 : Langkah-langkah menangani COVID-19

L1        menjadikan beberapa buah hotel sebagai pusat kuarantin                                          2

L2        melakukan persiapan bagi menghadapi  

kemungkinan penularan wabak yang lebih serius.                                                     2

 

Bahan 2

Fokus 1: Langkah-langkah menangani COVID-19

L3        mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat                                                   2

L4        memakai pelitup mulut dan hidung                                                                            2

L5        mengelakkan rentas negeri tanpa urusan penting                                                       2

L6        kerap basuh tangan atau gunakan pensanitasi tangan                                                 2

L7        penjarakan fizikal dengan orang sekeliling                                                                 2

L8        mengelakkan bersalaman atau sentuhan fizikal secara terus                                      2

 

Bahan 1

Fokus 2  : Kesan-kesan penularan wabak COVID-19

 

K1       mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa                                                       2

K2       mengubah corak kehidupan manusia                                                                          2

K3       merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik                                       2

K4       mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik                   2

K5       ramai kehilangan pekerjaan                                                                                        2

K6       tahap pengangguran meningkat                                                                                  2

K7       pergerakan manusia seluruh dunia telah dihadkan                                                    2

 

 Kesimpulan   (2 markah)

KS1     Kesimpulannya, semua pihak perlu menangani penularan

wabak COVID-19 agar kesihatan rakyat terjamin .                                                   2

KS2     Kesimpulannya, semua pihak perlu menangani penularan

wabak COVID-19.     
Tiada ulasan: