HALAMAN 2

Sabtu, 9 Februari 2019

Kesimpulan Latihan Rumusan 7 - KBAT

Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha guru alaf baru mengajarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan kepentingan-kepentingan KBAT kepada murid-muridPanjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


Kesimpulan: (2 markah)
Dua aspek: cadangan + Rasional cadangan (KBAT)

1. Kesimpulannya, semu guru haruslah sentiasa berusaha untuk mengajarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)  dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka agar dapat melahirkan generasi yang bijak berfikir dan membuat keputusan.


2.  Kesimpulannya, semua pihak haruslah menyokong usaha guru untuk mengajarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka demi menyediakan bakal pemimpin yang berketerampilan pada masa hadapan.

  
3. Kesimpulannya,  semua pihak haruslah menyokong usaha guru untuk mengajarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.      (i markah sahaja kerana kerana tiada rasional KBAT)Tiada ulasan: