HALAMAN 2

Sabtu, 9 Februari 2019

Latihan Rumusan 7 - KBAT


Soalan 1- Rumusan [30 markah]


Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha guru alaf baru mengajarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan kepentingan-kepentingan KBAT kepada murid-muridPanjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

          Sistem pendidikan acap kali berubah atas faktor tertentu untuk melahirkan modal  insan yang seimbang pada masa akan datang.  Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (KBAT) kini menjadi fenomena baharu seiring dengan zaman teknologi yang makin canggih walaupun fenomena ini sebenarnya sudah lama dalam dunia pendidikan kita.  Yang pasti, golongan yang perlu bertindak ialah guru, iaitu pendidik abad ke-21. 

          Guru perlu membuat pengubahsuaian kaedah pengajaran mereka dengan mengambil kira demografi murid sama ada di bandar, di pinggir bandar, di luar bandar ataupun dia pedalaman.  Malahan, guru juga harus kreatif dan inovatif untuk mengajar murid dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan persekitaran.  Seterusnya guru juga patut sentiasa berfikir di luar kotak serta merentas pemikiran dan pengajaran tradisional dengan tidak menggunakan buku teks dan lembaran kerja semata-mata seperti guru pada masa dahulu.

          Guru yang mampu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan jayanya dan menyentuh hati murid turut membantu.  Bukan itu sahaja, guru juga mestilah menerapkan nilai murni semasa menjalankan PdP bagi melahirkan individu yang sihat dan cemerlang daripada aspek rohani.  Untuk tujuan tersebut, guru boleh memanfaatkan penggunaan komputer dan aplikasi yang berkaitan sebagai satu daripada kaedah yang sesuai dan menarik untuk meningkatkan KBAT dalam kalangan murid.  Antaranya, guru boleh menfaatkan perisian seperti power point  untuk mencipta permainan bahasa.  Selain itu, perisian Photoshop  dan Fhotoscape digunakan untuk mengedit  dan menghasilkan poser yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran., sekali gus dapat membuka peluang jika terdapat pertandingan membuat poster anjuran sekolah.  Manakala Aplikasi Frog  VLE pula sangat bermanfaat kerana dapat membimbing murid ke arah KBAT pada peringkat awal dan seterusnya dapat membangunkan KBAT dalam kalangan murid untuk jangka panjang.

          Selain itu, guru perlu menguasai elemen merentas kurikulum, iaitu unsur yang diterapkan dalam aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modul insan agar dapat menangan cabaran semasa dan masa hadapan.  Guru juga harus sentiasa berfikiran kreatif sesuai dengan peredaran zaman untuk menghasilkan PdP yang efektif, seterusnya melahirkan produk yang berkualiti.  Guru juga perlu menyebatikan hati dan minda dengan kemahiran abad ke-21 yang kebanyakannya berdasarkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) berbanding dengan literasi pada masa dahulu yang hanya merangkumi membaca, menulis, dan mengira manakala pada abad ke-21 ini melibatkan literasi digital.  Oleh itu, guru perlu membimbing murid melayari internet, mencari laman sesawang, memilih perisisn yang sesuai, dan mengumpul serta mengulas maklumat. i

          Oleh itu, amat mustahak bagi guru berfikiran kreatif dan kritis semasa menangani pelbagai tahap cabaran dalam karier mereka seperti mempersiapkan diri dengan pelbagai idea agar mereka dapat menarik minat murid untuk mengikuti kelas pembelajaran.  Guru juga wajar memperkaya ilmu psikologi dan ilmu teknologi agar proses PdP menjadi menarik, kreatif, dan dapat menaikkan minat murid.  Setiap perubahan yang berlaku menuntut guru untuk meneroka ilmu dan kaedah baharu bagi meastikan profesion ini kekal relevan.
                              
Dipetik dan diubah suai darpada ‘KBAT:  Masyarakat Perlu Terbuka’oleh Safina Ramli, Utusan Malayia, 23 Ogos 2017

 

Solan 2(a) Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)   Berikan maksud rangkai kata menjadi fenomena      [2 markah]

(ii)   Dalam petikan, pengarang menyatakan beberapa fungsi perisian komputer yang digunakan di sekolah untuk meningkatkan KBAT dalam kalangan murid
        
   Nyatakan  cara guru memanfaatkan aplikasi dalam komputer untuk meningkatkan KBAT dalam kalangan pelajar                  [3 markah]

(iii)  Pelaksanaan elemen KBAT juga diterapkan dalam aktiviti kokurikulum di sekolah meliputi pasukan badan beruniform, sukan dan permainan serta kelab dan persatuan.

Pada pendapat anda, apakah aktiviti KBAT yang mungkin dapat dilaksanakan oleh Persatuan Bahasa Melayu untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan minat ahli persatuan ini terhadap puisi tradisional Melayu.

                                                                                   [4 markah]

     
Klik untuk skema jawapan:

Pendahuluan

Kesimpulan

Isi tersurat /isi tersirat/rumusan lengkap

2 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Jawapan untuk soalan 2a mana cikgu?

Unknown berkata...

jawapan 2(a)